Keresés
Close this search box.

Futó projektjeink

Örömmel fogadjuk tagtársaink jelentkezését, ha be szeretnének kapcsolódni a munkába. Fiatalok jelentkezését különösen.

Beporzók munkacsoport
A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia frissítése szélesebb körű társadalmi részvétellel

A folyamat célja: a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia – Alapvetés ‘2010 (a továbbiakban Alapvetés) megújítási folyamatának bemutatása.

A jelen kihívásainak és a szakmai elvárásoknak megfelelően a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiai Alapvetést egymásból megnyíló, rétegzetten bővülő szerkezetben tervezzük. Részei: A. Összefoglaló, B. Stratégiai fejezetek, C. A fejezeteket illusztráló „Jó gyakorlatok”, melyek többféle keresővel segítik a stratégiai fejezetek értelmezését, vagy egy konkrét célhoz megfelelő módszer megtalálását, D. A mindezeket kiegészítő „Forrástár”. A C. részbe bárki készíthet vagy ajánlhat jó gyakorlatot, a megadott sablon szerint. A D. részt a szerkesztők készítik. A C. és D. rész nyomtatását nem tervezzük. Az A. és B. rész nyomtatása jövőbeni forrásainktól függ.

A „B” (stratégiai) tartalom a szokásos ötrészes szerkezethez illeszkedik:

·       Alapok, háttér

·       Magánélet, személyes környezet és életmód

·       Társadalmi környezet – informális tanulás a közösségeinkben

·       Az intézményes környezeti nevelés – oktatás – képzés

·       A megvalósítás felé

Az Alapvetés megújításának módja (folyamata és mérföldkövei):

·       az MKNE Közgyűlési határozata az Alapvetés megújításáról (a további halasztás helyett) 2016 és 2017 május

·       a Tartalmi Bizottság megalakulása és konszenzusa a vállalkozásról (2017 július),

Előzmények:Ld. https://mkne.hu/projektek.php?projekt=9

Korlátok, feltételek

Időbeni korlátok szervezők és közreműködők túlterheltek, a munka forrásigénye miatt az időbeli csúszás állandó

Anyagi korlátok Szervezők, szerzők, lektorok, szekcióvezetők, műhelyvezetők, írnokok szerény díjazására van lehetőség; kiadásra többféle formában, eddig sikertelenül próbálunk forrást szervezni. Több szerzőtárs, és néhány szekcióvezető is felajánlotta önkéntes munkáját, melyet ezúton is köszönünk. A szerkesztőtársak, minimális díjazás mellett maximális idő- és kapcsolati ráfordítással, hatalmas feladatot vállaltak magukra, melyért tiszteletünket fejezzük ki.

Egyéb korlátok A közreműködők felkészültsége – akár a szakterületi, akár a környezeti nevelői, akár a civil kompetenciák szempontjából – sokféle. Ez a sokféleség a megújuló Alapvetésnek inkább erőssége, mint korlátja kell legyen. A közreműködő 48 szerző 36 civil szervezet tudását is magával hozta az Alapvetésbe.

Kormányzati szabályozottság: Meglévő törvények, melyekhez viszonyulnia érdemes az Alapvetésnek: Köznevelési, Önkormányzati, Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Közművelődési törvény, NFFK, NAT, Nemzeti Környezetvédelmi Program, NEKAP, NEAP,

Minőségi követelmények

Az átívelő szempontok (az általánosan érvényesítendő értékek) listája, azaz azok az értékek, amelyeket környezeti nevelőként mindig szem előtt tartunk:

Az Alapvetés különböző részeinek minőségét az alábbiak ellenőrzik:

Szervezet

Projektiroda helye, elérhetőségei: MKNE Iroda, ld. https://mkne.hu/index.php

A projekt végrehajtását a Tartalmi Bizottság irányítja, forrásigényes eseteben az Elnökségen keresztül:
Tartalmi Bizottság: Könczey Réka, Saly Erika, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András.

Szakmai Bizottság, amely a kéziratok elkészülését, a konferenciát, és az Alapvetés publikálásig vezető folyamatának támogatását végzi:
Szabó Teréz Krisztina (AM), Nemes Csaba (ITM), Zlinszky János (PPKE), Hársas Éva, Timár Geng Csilla, Trescsik Angéla, Könczey Réka, saly Erika, Vásárhelyi Judit, Vásárhelyi Tamás, Victor András (MKNE)Zöld Forrás 2018
Real World Learning Network Projekt

2011 decemberében indult a Comenius program által támogatott, 3 éves Real World Learning Network projekt, amelyben 6 európai ország 1-1 környezeti nevelési szervezete mellett az MKNE is részt vesz.

Mi is az a Real World Learning (RWL)?

A magyar munkaelnevezés egyenlőre “valós környezeti tanulás” (a magyarítási ötletekre nyitottak vagyunk). Ez alatt e projektben az iskolai tantervhez kapcsolódó, tantermen kívül zajló tanulást/oktatást értjük, ahol a diákok maguk tapasztalják a (z elsősorban természetismereti) tananyagot, ahelyett, hogy csak olvasnának, hallanák a róla.

A projektben felmérjük az osztálytermen kívüli oktatás partnerországokbéli helyzetét, majd a szakértők munkacsoportokban dolgoznak és gyakorlati módszereket, útmutatókat készítenek, ajánlanak, és esettanulmányokat mutatnak be.

A projekt eredményeit igyekszünk minél szélesebb körben megosztani, hamarosan elkészül az RWL honlapja, és a tervek szerint létrehozunk egy Európai RWL Hálózatot, amelyhez bárki csatlakozhat. Dolgozni fogunk azon, hogy a projekt eredményei Magyarországon a pedagógiai szolgáltatók mellett az oktatási vezetőkhöz is eljussanak majd.

A projekt folyamatos alakulásáról a KÖR számaiban lehet olvasni:

LENA Tanulás a természetben

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a környezeti nevelés terén megvalósuló projekt, melynek során az osztrák és a magyar fiatalok testközelben érezhetik a természetet Bécs mellett és Obornak-Csömödér térségében. A környezeti nevelők bilaterális tapasztalatcseréje kiemelt szerepet kap.  A kétoldalú, eseménydús, természeti élményt biztosító kültéri rendezvények sikeres lefolyása ösztönző impulzus a jövőre nézve.

A környezeti nevelési stratégia kapcsán meghatározásra kerül a jelenlegi helyzet, és javaslat készül a jövőbeni fejlesztési perspektívákra.

projektvezető: Újszászi Györgyi

Visited 34 times, 1 visit(s) today