Felügyelő bizottság feladata:

A Felügyelő Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgyűlés választja 3 évre. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjai nem lehetnek az Elnökség és a Választmány tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Felügyelő Bizottság:

  • figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és Alapszabály szerinti működését;
  • ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználá­sát;
  • megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a Közgyűléssel;
  • fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkal­mazottai ellen.

A felügyelő bizottság tagjai (2019- )


Kelen Gábor
1955-ben születtem Budapesten, értelmiségi családba. 1979-ben kaptam meg villamosmérnöki diplomámat a BME-n. Hosszú ideig a KFKI-ban dolgoztam, számítógépek kifejlesztésében vettem részt több szinten. 1989-tol több cégnél fejlesztési, műszaki vezetői feladatokat láttam el, később projektvezetőként kaptam feladatokat. Többször voltam (kisvállalati) cégvezető. Dolgoztam a közszférában és multi cégnél is. 1996-tól, kapcsolódóan a projektvezetéshez, érdeklődésem egyre inkább humán irányba fordult. Foglalkoztam szervezetfejlesztéssel, tanácsadással, vállalkozások átvilágításával is. Az egyesületben eleinte projektekkel kapcsolatos és szervezési feladatokat vállaltam. Részt vettem a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elkészítésében, a KN mintaprogramok elkészítésében. Részt vettem több közös fejtörésen pályázatokkal, jövővel kapcsolatosan, ahol próbáltam struktúrált gondolkodásommal segíteni a többieket. Most ismét elvállaltam a felügyelő bizottsági megbízást, azt gondolom, tapasztalataimmal, meglátásaimmal segíteni fogom tudni az elnökség munkáját, biztosítani tudom majd az egyesület törvényszerű, szabályszerű és célszerű működését.

Huszár Zsuzsanna

Németh Ibolya dr.
Ahol tehetem környezeti nevelek. Fő célcsoportom a felnőttek. Szeretek a Vadonban lenni. Most is az izgat, hogy most menjek megnézni, hogy kibújtak-e a gombák a nagy esők után, vagy csak holnap reggel.