Keresés
Close this search box.

logo
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt címe, kódja:
„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány”
A Környezet és Energia Operatív Program ( KEOP 6.1.0./A )

A projekt célja:
A felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek népszerűsítése, a fenntarthatóság irányába mutató életmódváltás előkészítése, a fiatal generáció számára a közoktatás keretében.

A projekt rövid bemutatása:
Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása

A magyarországi általános és középiskolákban folyó munkát szeretnénk segíteni, a fenntartható életmód és viselkedésminták népszerűsítésével, s az iskola fenntartható működtetésének bemutatásával. A kampánytípust műhelyfoglalkozás szervezésével kívánjuk megvalósítani pedagógusok és iskolafenntartók részére. A tervezett kampánnyal általános és középiskolában tanító tanárokat, valamint iskolafenntartókat kívánunk megszólítani, s így rajtuk keresztül oktatási módszereinkkel és tartalmainkkal diákok és szülők tömegét érhetjük el.
Négy műhelyfoglalkozásunk helyszíne és időpontjai:

Előadók:

A foglalkozásvezetők:

Azt reméljük, hogy az intenzív program alapján jelentős attitűdváltást érhetünk el a fenntarthatóság tanításával és gyakorlatával kapcsolatban.
A résztvevők számára CD-n 15 tanórányi oktatóanyagot, és étkezést biztosítunk.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Irányító Hatóság:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság: www.fi.kvvm.hu/projektvezető: Benkőné Di Giovanni Rita
Tel: 06-20 9120 101
e-mail. digirita@t-online.hu

A projekt a z Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Visited 7 times, 1 visit(s) today