Keresés
Close this search box.

Környezetharmonikus iskolák című
környezeti szemléletformálási projekt

Az Egyesület a „Zöld Forrás 2003” pályázati felhívás keretében 4.500.000 Ft vissza nem térítendő KAC-támogatásban részesült a „Környezet-harmonikus iskolák” c. projekt megvalósításához. A két alprojektből álló projekt a terveknek megfelelően sikeresen befejeződött, a kapott támogatással elszámoltunk. Ezúton is köszönjük mindazok hozzájárulását, akik támogatásukkal, jókedvű munkájukkal, tanácsaikkal, tapasztalataikkal, szeretetükkel segítették a projekt eredményességét!

1 ) Iskolazöldítés alprojekt – projektvezető: Albert Judit

A nyertes pályázatról kapott értesítés után meghirdettük, hogy aki érdeklődik a feladat iránt, jelentkezzen. Így kezdett alakult az a projekt-csapat, akik a tervező-szervező munkát nagyrészt önkéntesként végezték. A projekt indulásakor 2 napos műhely-munkán véglegesítettük a projekttervet, meghatároztuk a könyv tartalomjegyzékét, a fejezetek belső struktúráját, szerzőket javasoltunk és vázlatosan összeállítottuk a továbbképzés tematikáját, időrendjét, továbbá a továbbképzésnek helyt adó iskola kiválasztásának szempontjait.
Általában havonta tartottunk jó hangulatú megbeszéléseket, ahol beszámoltunk az elvégzett munkákról, az aktuális feladatokat terveztük, ill. végeztük. A záró értékelés szerint sikeres volt a csapat közös munkálkodása. Tevékenységünkről többször beszámoltunk a KÖR-ben, ill. az országos találkozón, konferenciákon. A csapat – a munkában több-kevesebb rendszerességgel résztvevő – tagjai:
Bartha Cecília, Besenyei Mária, Czabánné Tarnói Judit, Darvas Kata, Jantó Péter, Jaszter Andrea, Kocsis Anikó, Kozma Lászlóné, Marsi Mónika, Németh Mária, Nyiratiné Németh Ibolya, Pálosi Katalin, Saly Erika, Szentpétery Marianne, Szilágyi Réka, Tóthné Timár-Geng Csilla, Varga Attila, Victor András, Albert Judit.

Az „Iskolánk zöldítése” könyv 1000 példányban, környezetbarát papíron, határidőre megjelent. A kiadványt eljuttattuk a megyei, ill. budapesti kerületek pedagógiai intézeteinek (szolgáltatók), egyes társ-szervezeteknek, a Zöld Könyvtár hálózatába, a fővárosi önkormányzat illetékeseihez. Részletei elektronikus formában megtalálhatóak az egyesület honlapján, s megvásárolható az irodában.
„Ennek a könyvnek az egyik fontos üzenete, hogy az iskolazöldítésnek rengeteg olyan lehetősége is van, amely nem kerül egy árva fillérbe sem, vagy legalábbis nem pénzhiány a megvalósítás szűk keresztmetszete, hanem az információhiány vagy a gondolkodás merevsége.
Nagyon sok olyan ötlet, javaslat, minta van ebben a könyvben is, amely az „ingyen” lehetőségekre példa. Egyetlen iskola se érezze tehát tehetetlennek magát az iskolazöldítés terén, ha nagyon szűkösek anyagi lehetőségei!” (Részlet a könyv bevezetőjéből.)

Az Iskolazöldítési továbbképzés helyszínét, a pécsi Simonyi Károly Szakközépiskolát a KÖR-ben hirdetett nyílt pályázattal választottuk ki.
A három napos továbbképzésen 30 fő vett részt, közülük 16 résztvevő készített záró dolgozatot. A továbbképzés tematikájára és munkamódszerére a résztvevő-központúság, a részvételi (cselekvésen keresztüli) tanulás és a feladatok gyakorlatorientált volta volt leginkább jellemző. A képzés vezetői végig igyekeztek egyensúlyban tartani az elméletet a gyakorlati tevékenységgel, a résztvevők két – tanuló és a többieket tanító – szerepét egymással. Törekedtünk arra, hogy a résztvevők lehetőleg mindent saját élményen keresztül sajátítsanak el.
A továbbképzést mind a résztvevők, mind a továbbképzést tartók, szervezők is értékelték: mindkét szempont szerint nagyon sikeres volt, hatékonynak, tartalmasnak értékeltük a végzett munkát. A 30 órás továbbképzés hivatalos akkreditációja befejeződött.

2). A „Kíméletes kémia – környezetbarát kémiatanítás” kiadvány alprojekt

projektvezető: Bagári Kinga

A kiadványt az Egyesület Vegy-Tan kémiai szakmai csoportja készítette. Célja, hogy segítséget nyújtson a kémiatanároknak abban, hogyan lehet a környezeti nevelést a kémiaórán megvalósítani. Ezért a könyv részletesen ismerteti a kerettantervi és a kétszintű érettségi elvárásait, valamint ötleteket ad a természetben és a tanórákon bemutatott kísérletek környezetbarát megvalósításához. Belekerültek a kiadványba olyan játékos feladatok is, amelyek a kémia tantárgy népszerűsítését segítik.
A könyv 150 oldalon, 500 példányban környezetbarát papíron jelent meg. A most elkészült példányokból a fővárosi és a megyei pedagógiai intézeteknek, a kémiatanárok szervezeteinek, és a kémiatanár-képzést tartó felsőoktatási intézményeknek küldünk 1-1 kötetet, illetve a kémiatanárok részére rendezett konferenciákon bemutatjuk.
A szerzők: Szilágyi Krisztina, Schróth Ágnes, Budayné Kálóczi Ildikó, Victor András, Dobóné Tarai Éva és Bartha Cecília, a szerkesztő Bagári Kinga.

A projekt értékelése, fenntarthatósága

A projekt a vállalt céljait jól teljesítette. A projekt folytatásaként szeretnénk a munkát az Internetes megjelenést használva, interaktív módszerekkel kibővíteni, s a tapasztalatok felhasználásával – a párhuzamosan folyó Ökoiskola programmal koordinálva és együttműködve – a helyi szintű Iskolazöldítési munkákhoz szélesebb körű módszertani, pedagógiai ismereteket közvetíteni.

Visited 2 times, 1 visit(s) today