Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség

Az Elnökséget a Közgyűlés – a Választmány javaslata alapján – 3 évre választja. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az Elnökség 5 főből áll.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

  • az éves munkaterv és költségvetés meghatározása a Választmány javaslata alapján;
  • a befektetési szabályzat elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése;
  • az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése;
  • javaslattétel tiszteletbeli taggá választásra;
  • pártoló tagság elfogadása;
  • tagsági viszony megszüntetése törlés vagy kizárás útján;
  • döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe.

Az MKNE Elnökségének tagjai (2019- )


Saly Erika elnök
25 évnyi dévaványai tanítást követően 2013-tól az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetében pedagógiai fejlesztőként dolgozom. Az egyesületnek megalakulása óta a tagja vagyok, voltam már társelnöke, választmányi tagja. 2010-2016 között a vezetésemmel működött az egyesület. 2019 tavaszán ismét megkaptam a lehetőséget arra, hogy összefogjam, s társaimmal együtt koordináljam az egyesületi munkát, valamint biztosítsam a hátteret ahhoz, hogy minél többféle módon támogathassuk a fenntarthatóságra nevelés ügyét. Sokat tanultam eddig is az egyesületi munka során, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a környezeti nevelők közösségéről, az emberekről, a vezetés örömeiről és nehézségeiről, önmagamról, a világról. Most talán még nagyobb szüksége van a világnak ránk, környezeti nevelőkre. Muszáj összefognunk, s cselekvő környezeti nevelőkké válnunk, erre ösztönözve másokat is. Bízom benne, hogy sikerülni fog. E-mail: saly.erika@mkne.hu

Bátyi-Földesi Dóra
Tájépítészmérnöknek tanultam, de már az egyetem alatt a HuMuSz-nál dolgoztam, mint környezeti nevelő. Hulladékgazdálkodással és ökológiai fogyasztóvédelemmel kapcsolatban tartottam foglalkozásokat gyerekeknek és egyetemistáknak, valamint pedagógusképzéseket szerveztem és környezeti nevelési projekteket vezettem. Közben egyre nagyobb szerepet vállaltam a szervezet irányításában is. 3 évig vezetőségi tagként, majd elnökként vettem részt a HuMuSz irányításában. A gyermekvállalás időszakában kapcsolódtam be az MKNE munkájába. Az Utak a fenntarthatósághoz c. konferencia szervezésében való részvétel után, 2013-ban kerültem be a Választmányba. Részt vettem az Európai Hulladékcsökkentési Hét program megvalósításában. Az elmúlt években pedig a Választmány elnökeként lehetőségem nyílt aktívan bekapcsolódni az előző Elnökség munkájába, aminek most elnökségi tagként nagy hasznát veszem. Jelenleg az elnökségi munka mellett egy kerületi klímastratégiás projekten dolgozom.

Újszászi Györgyi
Miskolcon születtem 1960-ban, itt végeztem általános, közép- és felsőfokú tanulmányaimat. Öt éven át a kohászatban dolgoztam, mérnökként. A természet iránti szeretetemet tájfutás közben erősítettem, amire a koronát 1990-es finnországi, két hónapos tartózkodásom tette fel. Ekkor már Budapesten dolgoztam, irodavezetőként. 2000-től egy magyar-finn vállalkozásnál, amely környezetvédelmi projekteket menedzselt (hulladékkezelés, Agenda 21). Ez késztetett arra, hogy 2001-ben jelentkezzem szakmai továbbképzésre. A San Francisco-i Egyetem Master szakát végeztem környezeti rendszerek menedzsmentje címen. Diplomámat 2003-ban kaptam. A civil szektorral a képzés során ismerkedtem meg, így 2004-ben a vállalkozói szektorban feladva munkahelyemet, kezdtem el önkénteskedni a Védegylet Egyesületnél. 2005 tavasza óta a méltányos kereskedelem (fair trade) a “szakterületem”. Képzéseken, oktatásokon, rendezvényeken, kiadványokban foglalkozom a témával. 2006-tól a HAND Szövetség Globális Nevelés munkacsoportjában is tevékenykedem. Rövid választmányi tagság után az elnökségben folytatom munkámat, Szilágyi Ákostól átvéve feladatokat.

Szűcs Boglárka
Végzettségem szerint biológia és földrajz szakos középiskolai tanár, idegenforgalmi szakközgazdász, Európa-szakértő, idegenvezető vagyok. Tanítok, környezetpedagógusként, környezeti tanácsadóként, szakmai lektorként is dolgozom. Pályafutásom kezdetén, az Ökoszolgálat Alapítványnál köteleződtem el a környezeti nevelés ügye mellett, lelkesedésem a téma iránt töretlen. Elsődleges érdeklődési területem a környezeti problémák, az emberi attitűdök morális gyökere, jelenlegi munkahelyemen, a Károli Gáspár Református Egyetem Ökogyülekezeti Kutatóműhelyében ezt a kérdéskört bontogatjuk, az egyház környezeti szerepvállalásának szorgalmazása mellett. Szabadidőmben túrákat, táborokat szervezek, idegenvezetek. Férjem és három lányom is korán megfertőződtek, aktívan részt vesznek a környezeti szemléletformálásban.

Tóthné Timár-Geng Csilla
Budapesten születtem, és itt is éltem mindig. Egy XI. kerületi általános iskolában tanítottam 43 évet, ebből 30 évig igazgatóhelyettesi beosztásban. Az 1990-es évektől szakértőként is dolgoztam, ami szintén sok örömöt okozott. 2018 októberétől nyugdíjba mentem. Az egyesületnek megalakulása óta tagja vagyok, és korábban még 2 ciklusban elnökségi tagként, majd Választmányi tagként tevékenykedtem. Mindig jóleső érzés volt, amikor az egyesületért tehettem valamit. Jó barátokra leltem, jó érzés hasonló gondolkodású emberekkel találkozni, együtt dolgozni. A pedagógusi munkámban is mindig hangsúlyos volt a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés, és ma is ezt képviselem minden lehetséges területen. Sok feladatot elvállaltam, előadásokat tartottam, szakmai anyagokat dolgoztam ki, különböző bizottságok munkájában vettem és ma is veszek részt, publikáltam a fenti témákban. (pl. Út az Ökoiskola felé c. kiadvány stb.) Minden tevékenységemre büszke vagyok. Jelenleg nagy lelkesedéssel kezdtem bele újból az elnökségi munkába, hiszen már, mint nyugdíjasnak kicsit több időm van, bár ez azért nincs mindig így. Sőt! Várom az új feladatokat, igyekszem teljes erőmmel az egyesületért dolgozni.