Keresés
Close this search box.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség

Az Elnökséget a Közgyűlés – a Választmány javaslata alapján – 3 évre választja. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az Elnökség 5 főből áll.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

Az MKNE Elnökségének tagjai (2022- )


Saly Erika elnök
25 évnyi dévaványai tanítást követően 2013-tól az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben pedagógiai fejlesztőként dolgoztam. Az Intézet megszűnését követően egy évig az Oktatási Hivatalban folytattam a fenntarthatóságra nevelést támogató munkámat, majd a MRE Református Tananyagfejlesztő Csoport projektjében témavezetőként, szakmai munkatársként komplex megközelítésű, természettudományos tananyag fejlesztésben vettem részt. Közben elvégeztem az ELTE PPK-n a Neveléstudomány MA képzést, szervezetfejlesztő szakirányon. Szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hol tart a felsőoktatás, azon belül konkrétan az ELTE PPK a fenntarthatóságra nevelésben. Az egyesületnek megalakulása óta a tagja vagyok, voltam már társelnöke, választmányi tagja. 2010-2016 között a vezetésemmel működött az egyesület. 2019 tavaszán ismét megkaptam a lehetőséget arra, hogy összefogjam, s társaimmal együtt koordináljam az egyesületi munkát, valamint biztosítsam a hátteret ahhoz, hogy minél többféle módon támogathassuk a fenntarthatóságra nevelés ügyét. Sokat tanultam eddig is az egyesületi munka során, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a környezeti nevelők közösségéről, az emberekről, a vezetés örömeiről és nehézségeiről, önmagamról, a világról. Most talán még nagyobb szüksége van a világnak ránk, környezeti nevelőkre. Muszáj összefognunk, s cselekvő környezeti nevelőkké válnunk, erre ösztönözve másokat is. Bízom benne, hogy sikerülni fog. E-mail: saly.erika@mkne.hu

Bátyi-Földesi Dóra
Tájépítészmérnöknek tanultam, de már az egyetem alatt a HuMuSz-nál dolgoztam, mint környezeti nevelő. Hulladékgazdálkodással és ökológiai fogyasztóvédelemmel kapcsolatban tartottam foglalkozásokat gyerekeknek és egyetemistáknak, valamint pedagógusképzéseket szerveztem és környezeti nevelési projekteket vezettem. Közben egyre nagyobb szerepet vállaltam a szervezet irányításában is. 3 évig vezetőségi tagként, majd elnökként vettem részt a HuMuSz irányításában. A gyermekvállalás időszakában kapcsolódtam be az MKNE munkájába. Az Utak a fenntarthatósághoz c. konferencia szervezésében való részvétel után, 2013-ban kerültem be a Választmányba. Részt vettem az Európai Hulladékcsökkentési Hét program megvalósításában. Az elmúlt években pedig a Választmány elnökeként lehetőségem nyílt aktívan bekapcsolódni az előző Elnökség munkájába, aminek most elnökségi tagként nagy hasznát veszem. Jelenleg az elnökségi munka mellett egy kerületi klímastratégiás projekten dolgozom.

Gyalog Éva
1981 óta Bagon (Pest m.) élek és dolgozom. Végzettségeim: népművelő, könyvtáros és magyar szakos ált. iskolai tanár. A természet szeretetét családomból hoztam, és igyekeztem továbbadni nemcsak gyermekeimnek, hanem tanítványaimnak és tágabb környezetemnek is. Meghatározó élmény volt számomra az a kéthetes angliai képzés, mely további 2 évig közös projektmunkával folytatódott, és a környezeti és állampolgári nevelésről szólt (Environmental Education and Citizenship, Shrewsbury – Preston Montford, 1997.) Itt ismerkedtem meg dr. Németh Ibolyával és Saly Erikával, az ő hatásukra lettem tagja az MKNE-nek még ugyanebben az évben. Ezt követően iskolánkban (Örökös Ökoiskola), más oktatási intézményekben, és a Galga menti Népfőiskolán is tartottam tréningeket környezeti nevelés témakörben. Vezetője lettem a tantestületi öko-munkaközösségnek és a Szitakötő munkacsoportnak. Az egyesület felkérésére több módszertani kiadvány írásában, szerkesztésében vettem részt. 2018-tól 2019-ig a Felügyelő Bizottság, 2019-től 2022-ig a Választmány munkáját segítettem. A Zöld Zugoly csapatához 2019-ben csatlakoztam. Kezdettől tagja vagyok a Beporzók munkacsoportnak. 2011-től szerkesztem a Módszerkosarat, mely 2016 óta az MKNE blogjaként működik: https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ Az elnökségi jelölés elfogadása nem volt könnyű döntés számomra. De az elmúlt 25 évben annyi meghatározó élményben volt részem, annyi értékes emberrel találkoztam és kötöttem barátságot, hogy úgy éreztem, ezzel talán visszaadhatok valamennyit a közösségnek.

Tóthné Timár-Geng Csilla
Budapesten születtem, és itt is éltem mindig. Egy XI. kerületi általános iskolában tanítottam 43 évet, ebből 30 évig igazgatóhelyettesi beosztásban. Az 1990-es évektől szakértőként is dolgoztam, ami szintén sok örömöt okozott. 2018 októberétől nyugdíjba mentem. Az egyesületnek megalakulása óta tagja vagyok, és korábban még 2 ciklusban elnökségi tagként, majd Választmányi tagként tevékenykedtem. Mindig jóleső érzés volt, amikor az egyesületért tehettem valamit. Jó barátokra leltem, jó érzés hasonló gondolkodású emberekkel találkozni, együtt dolgozni. A pedagógusi munkámban is mindig hangsúlyos volt a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés, és ma is ezt képviselem minden lehetséges területen. Sok feladatot elvállaltam, előadásokat tartottam, szakmai anyagokat dolgoztam ki, különböző bizottságok munkájában vettem és ma is veszek részt, publikáltam a fenti témákban. (pl. Út az Ökoiskola felé c. kiadvány stb.) Minden tevékenységemre büszke vagyok. Jelenleg nagy lelkesedéssel kezdtem bele újból az elnökségi munkába, hiszen már, mint nyugdíjasnak kicsit több időm van, bár ez azért nincs mindig így. Sőt! Várom az új feladatokat, igyekszem teljes erőmmel az egyesületért dolgozni.

Ivánné Vidra Mária

1984 óta tanítok jelenlegi munkahelyemen, a Kőbányai Szent László Általános Iskolában. Pályafutásomat tanítóként kezdtem, majd biológia szakos tanárként folytattam. Tanítványaim számára az iskola falain belül és kívül teremtek lehetőséget környezetünk megismerésére, tiszteletére és megóvására: zoopedagógiai és múzeumi foglalkozásokon, kihelyezett tanórákon, erdei iskolákban, kirándulások alkalmával igyekszem élménnyé tenni az ismeretszerzést. Rendszeresen viszem tanítványaimat versenyekre, készítem fel őket pályázatokra. Büszke vagyok arra, hogy az évek, évtizedek során biológusok, környezetvédelmi szakemberek, zoológusok, állatorvosok kerültek ki a kezem közül, s kollégáimat is sikerült megnyernem a környezeti nevelés ügyének. Külföldön töltött évek után csatlakoztam a környezeti nevelőkhöz. Itthoni és külhoni tapasztalataimat kamatoztatom a Menedék Egyesület munkáját segítve, részt veszek a HAND Szövetség Globális Felelősségvállalásra Nevelés munkacsoportjának tevékenységében. Oktatási segédanyagokat, eszközöket készítek, támogatva a hozzám hasonlóan gondolkodók mindennapi munkáját. Megtiszteltetésnek tartom, hogy a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlése elnökségi taggá emelt. Igyekszem teljes erőmmel az egyesületért dolgozni.

Visited 116 times, 1 visit(s) today