A projekt célja ZölDÖK-ök és ezek hálózatának kialakítása a középiskolákban, amelyek lehetőséget biztosítanak nemcsak a környezeti nevelésre, hanem az aktív állampolgárságra, önkormányzatiságra, demokratizmusra nevelésre is.
(ZölDÖK – zöld diákönkormányzat)

Kiemelten fontos a diákszervezet sikeres működéshez, hogy:

 • A szervezet diák centrikus legyen, a tanár szerepe a támogatás. A támogatás egyrészt szakmai, másrészt segíti a kapcsolatot az iskolavezetéssel, a tantestülettel, a diáksággal és az iskola minden dolgozójával.
 • A működés demokratikus, a patronáló tanár nem hoz döntéseket a diákok belegyezése nélkül, a diákok kikérik a véleményét és a döntéseket konszenzus előzi meg.
 • A szervezet nyitott, nem kirekesztő, bárki tag lehet, aki elkötelezettséget érez a természet- és a környezetvédelem iránt vagy egyszerűen csak egy közösség tagja szeretne lenni.
 • Az összetartó erő a közös tevékenység, az önkéntesség, valamilyen értelmes célért, jelen esetben a Föld állapotának javításáért, a diáktársaik, tanáraik és családjaik szemléletének formálásával, akciókba való bevonásával.

A szervezet általános, holisztikus céljai:

 • Közösségi, informális tanulás
 • A demokratikus döntéshozatal és önkormányzatiság tanulása
 • Aktív állampolgárság tanulása
 • Élményközpontú tanulás
 • Készségek elsajátítása
 • Komplex ismeretek szerzése
 • Globális szemlélet kialakítása
 • A fenntarthatóság tanulása
 • Közösségi együttlét, pozitív élmények szerzése
 • Helyi közösséggel, családokkal programokon keresztül kapcsolat kialakítása, szemléletformálás
 • Hálózat építése