Keresés
Close this search box.

A fejlődő országok fiataljairól magyar fiataloknak – fiatalok által
Vezető: Nyiratiné Németh Ibolya

A projekt rövid leírása

Pályázati úton 1 millió Ft-ot nyertünk az Európa Tanács Észak-Dél Központ (NSC) HUN-IDA Magyar-Nemzetközi Fejlesztési Segítségnyújtási Kht.-tól a fenti című; program megvalósítására.

A projekt célja volt pedagógus hallgatók szakmai és módszertani felkészítése arra, hogy képesek legyenek a fejlődő világról – különösen az ottani fiatalok helyzetéről és a környezeti fenntarthatóságról – tanult információt és módszereket hatékonyan továbbadni társaiknak, akikkel együtt foglalkozásokat / osztályfőnöki órákat tartanak középiskolákban és általános iskolák 7. – 8. osztályaiban.

A programban 18 fő környezettan szakos pedagógus hallgatót (Budapest, Szeged, Pécs, Eger, Szombathely, Nyíregyháza, 6×3 fő) készítettünk fel egy 3 napos „képzők képzése” típusú tréningen a téma oktatására. (Lásd lejjebb!)
A képzéshez készült egy 20 oldalas módszertani kiadvány, amely az Egyesület honlapján a Módszerkosárban (foglalkozástervek/Globális nevelés) megtalálható.

A képzett hallgatók intézményeikben foglalkozásokat tartottak társaiknak a Szakmódszertan órák keretében (Képek az Egyesület honlapján láthatók.), és társakat választottak, akikkel együtt páronként 4 osztályfőnöki órát tartottak az általuk kiválasztott két általános és két középiskolában.

Az osztályfőnöki órák célja volt, hogy rádöbbenjenek a kamaszok arra, milyen óriási különbség van az ő mindennapjaik és a fejlődő országokban élő társaik élete közt és felébreszteni a felelősségtudatot, együttérzést, tenni akarást irányukban.

A hallgatók interaktív, tevékenységeken, játékos tanuláson, tanuló-központú pedagógiai szemléletmódon alapuló foglalkozásokat vezettek, ahol összehasonlításokat tesznek az osztályban tanuló fiatalok életlehetőségei, szegénysége – gazdagsága, országuk környezeti fenntarthatósága és a fejlődő világ fiataljai közt, megfigyelhetik milyen hatással vagyunk/vannak az ő életükre. Így tesszük személyessé a „távoli” problémákat és lépéseket teszünk a résztvevő fiatalok attitűd – formálásában, felelősségük/nk felébresztésében.

A program lebonyolításában részt vettek: Fűzné Koszó Mária, Vásárhelyi Judit, Simonyi Gyula, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Németh Andrea, Szabó Orsolya, Victor András, és a hat intézmény módszertan oktatói.

„A fejlődő országok fiataljairól magyar fiataloknak – fiatalok által” (Globális nevelés) „képzők képzése” típusú tréning programja

Helyszín: Máriabesnyő

2005. 11. 08. Kedd

10.00 – 11.00Érkezés
11.00 – 12.30A hallgatói csoportok bemutatkozása – ismerkedés.Vezeti Nyiratiné Németh Ibolya
12.30 – 14.00Ebéd
14.00 – 15.30Simonyi Gyula: „Műholdfelvétel” oktató animációk a globális képzésben – Globális nevelésről dióhéjban – Ismerkedés az ENSZ MILLENEUMI Fejlesztési Célkitűzéssel és a magyarországi stratégiával NEFE
15.30 – 16.00Szünet
16.00 – 18.00Ortmann-né Ajkai Adrienne: Izmaeltől a nyitott kertekig. Fenntarthatóság a világban, a világhálón és a házunk táján.
18.00 – 19.30Vacsora
19.30 – 20.00Fűzné Kószó Mária: A pedagógus szerepe az interaktív módszerek alkalmazásáná
20.00 – 22.00„Amit már tudunk a fejlődő országok fiataljairól” Csoportmunka folalomtérkép és poszterkészítés. Vezeti: Fűzné Kószó Mária

2005. 11. 09. Szerda

8.00 – 9.00Reggeli
9.00 – 10.30Módszerbörze csoportmunka formájában. Vezeti: Fűzné Kószó Mária
11.00 – 12.30Szituációs játék, drámajáték, vitafórum, médiaelemzés elvi gyakorlati kérdései
12.30 – 14.00Ebéd
14.00 – 15.30Vásárhelyi Judit: ?????
15.30 – 16.00A globális neveléssel kapcsolatos interaktív foglalkozások tervezésének elvi gyakorlati kérdései – megbeszélés, – csoportmunka. Vezeti: Fűzné Kószó Mária
16.00 – 18.00„A fejlődő országok fiataljairól magyar fiataloknak” című foglalkozási tervezetek készítése csoportmunkában. Vezeti: Fűzné Kószó Mária
18.00 – 19.30Vacsora
19.30 – 21.30Csoportfoglalkozás a globális nevelésről. Vezeti: Fűzné Kószó Mária

Közben jelen lesz 10- 14 óra között a „Fair Trade”
2005. 11. 10. Csütörtök

8.00 – 9.00Reggeli (Az egész napot Fűzné Kószó Mária vezeti)
9.00 – 10.30Módszerbörze csoportmunka formájában.
10.30 – 11.00Szünet
11.00 – 12.30Ötletbörze- a csoportok beszámolója plenárisan
12.30 – 14.00Ebéd
14.00 – 15.00A program befejezése – A további feladatok pontosítása – Értékelés
15.00Hazautazás
Visited 3 times, 1 visit(s) today