A SUPPORT – Együttműködés, részvétel egy fenntartható holnapértSupport logo

A program célja megismertetni és fejleszteni fenntarthatóságot szolgáló tanulást az iskolák, kutatóintézetek, és közösségek Interneten történő összekapcsolása révén.

Rendszeres találkozók, szemináriumok

A projekt partnereknek

Tizenhét ország tagjai vesznek részt a hálózatban, Magyarországot az MKNE (Darvas Kata), az OFI (Varga Attila), és a MTA vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (Horváth Ferenc) képviseli

Minden érdeklődőnek

A partnerek által szervezett szemináriumokon bárki részt vehet, aki elnyeri a programra felajánlott részvételi támogatást, vagy finanszírozni tudja saját útját. A SUPPORT program keretében a Norvég Oktatási Minisztérium támogatásával vett részt NémethMária tagtársunk és kolléganője az athéni partnerkereső szemináriumon, akik azóta beadtak egy Comenius pályázatot. Az MKNE is pályázott a TEMPUS közalapítványnál, és 2009 őszén Tudatos állampolgárok – fenntartható közösségek címmel ARION szemináriumot tartott. 9 külföldi résztvevővel. 2010 áprilisában Bergenben ?Partnerség és részvétel egy fenntartható holnapért? címet viselő nemzetközi fenntarthatóságot szolgáló oktatási konferenciára várják a jelentkezőket. A projekt 2010 őszén zárul.

Az iskolák, mint a fenntarthatóság tanuló központjai – kiadvány

Esettanulmány-gyűjtemény és kiadvány, melynek célja beazonosítani azokat a jó gyakorlatokat, amikor az iskolák tudományos megközelítést alkalmaznak, együttműködnek kutatókkal és/vagy a helyi közösséggel a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás terén. Az egységes szerkezetben gyűjtött esettanulmányok szerkesztve felkerülnek a projekt honlapjára. Összehasonlító elemzésük, valamint a kulcsterületeken elméleti hátteret nyújtó, és az esettanulmányokból egy-egy példát bemutató fejezetek pedig egy önálló kiadványban jelennek meg 2010. elején. Az esetleírások gyűjtését, és a kiadvány szerkesztését Czippán Katalin és Varga Attila végzik.

A projektet az elejétől kezdve, egy, a közös munkát és dokumentum-megosztást lehetővé tevő www.support-edu.org – angol nyelvű – honlap segíti.

Lifelong Learning Programme logoA SUPPORT programot az EU – Comenius Élethosszig tartó tanulás programja támogatja,