Társadalmi célok, civil törekvések – üzleti támogatással

Az Európai Unió országai és szervezetei, a hazai vállalkozások, a befektetők és az alkalmazottak, valamint a családok, vagyis nemzetközi környezetünk és a magyar társadalom széles rétegei részéről is mindinkább előtérbe kerül a környezettudatos gazdálkodás, valamint a környezet és az egészség védelme iránti igény. Ahhoz, hogy a társadalom ezen a téren előreléphessen, hogy eredményeket érhessünk el, szemléletformálásra van szükség.

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE), amely Magyarországon a legnagyobb taglétszámmal bíró környezeti nevelési célú non-profit civil szerveződés, e környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő szemléletformálás érdekében tevékenykedik.

Alapelvek

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület híve a gazdasági élet szereplőivel folytatott párbeszédnek. Hiszünk abban, hogy a fenntartható közös jövő építésének egyik alapköve a társadalmi szférák, szereplők közötti együttműködés.

A MKNE együttműködés kialakítására törekszik a vállalatokkal, vállalkozásokkal a következő célokkal:

 • a fenntarthatóságra nevelés ügyének közös elősegítése,
 • az együttműködő partnervállalat dolgozóinak környezettudatosabbá tétele,
 • támogatás szerzése a MKNE céljainak valóra váltásához, programjaink
  lebonyolításához.

A MKNE csak olyan vállalatoktól fogad el támogatást, amelyek működése nem ellentétes a MKNE elveivel, azaz tevékenységük a természet- és környezetvédelem érdekeit nem sérti, a környezetet, az emberi egészséget, a helyi közösségeket nem károsítja.

Mit ajánl a MKNE támogatóinak, vállalati partnereinek?

Hatékony együttműködés
Az egyesület közel másfél évtizedes, szakmailag hiteles és társadalmilag elismert tevékenysége garanciát jelent a hatékony, sikeres és eredményes szemléletformáló munkára. A tevékenység társadalmi támogatottsága kedvezően hat a támogató üzleti, társadalmi kapcsolataira.

Pozitív célok
Támogatóink biztosak lehetnek abban, hogy az egyesület tevékenységének támogatásával olyan célokat támogatnak, amelyeket a társadalom is kedvezően fogad és elismer.

Eredményes kapcsolat

Környezeti nevelési szempontból fontos, és eredményes munkát végzünk a támogatás segítségével, ugyanakkor egyedi megállapodásunk alapján szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a támogató cég számára is kézzelfogható előnyök jelentkezzenek, ezért többek között az alábbiakat ajánljuk:  

Adójóváírás
Mivel a MKNE közhasznú szervezet, a támogató cég anyagi támogatás esetén  adókedvezménnyel élhet.

Megjelenési lehetőségek
Támogatóinknak a támogatás mértékétől és formájától függően a KÖR hírlevélben, honlapunkon, adott programhoz kapcsolódó szórólapokon, plakátokon, kiadványokon, illetve rendezvényeken, eseményeken, kiállításokon megjelenési és részvételi lehetőséget biztosítunk.

Szolgáltatások nyújtása

Támogatóinknak szívesen nyújtunk szolgáltatásokat, pl.:

 • dolgozóik és családtagjaik számára környezetvédelemmel kapcsolatos
  rendezvények, (pl. akadályverseny) szervezése a természetben;
 • játszóházak szervezése és lebonyolítása;
 • vállalati továbbképzés tartása;
 • cikkek írása a vállalati újságba;
 • tanulmányutak szervezése.
 • gyermekek nyári táboroztatása

Az együttműködés formái

1.      Főszponzori támogatás

Keressük azt a céget, amely együttműködési szerződés alapján, több éven át rendszeresen támogatja céljaink megvalósítását.

2.      Programtámogatás

Cégek számára lehetőség van a MKNE környezeti nevelési programjainak támogatására kizárólagos, vagy nem kizárólagos formában.

 Támogatható programjaink például:

 • a magyar iskolák környezetbarát működésének és programjaik környezeti nevelési célú fejlesztésének támogatását, a pedagógusok fenntarthatóságra nevelésre való felkészítését tűztük ki célul;
 • jeles külföldi és hazai szakemberek vezetésével zajló környezeti nevelési
  továbbképzések és tréningek;
 • környezetvédelmi szemléletformáló táborok, szakköri és egyéb foglalkozások;
 • az erdei iskola, a múzeumpedagógia és a környezeti nevelés más területein végzett módszertani fejlesztések;
 • tudományos kutatások eredményeit érthetővé, közkinccsé tevő programok;
 • helyi fenntarthatósági programok az ország különböző kistérségeiben és
  régióiban;
 • hiánypótló szakmai kiadványok megjelentetése, stb.

3.      Események, rendezvények támogatása

A MKNE által szervezett rendezvények támogatása, közös események szervezése, pl.:

 • szakmai konferenciák, műhelyek, tréningek;
 • a MKNE éves Országos Találkozója;
 • Ökokarácsony (karácsonyi kézműves készülődés családok bevonásával);
 • Jeles napi rendezvények, pl. Madarak és fák napja, Víz világnapja.

4.  Természetbeni adományok

Ingyenesen vagy kedvezményesen a MKNE rendelkezésére bocsátott technikai eszközöket, szolgáltatásokat, berendezéseket, utalványokat is szívesen fogadunk, ha az munkánkat valamilyen módon segíti.