Keresés
Close this search box.

A projekt címe, kódja:”A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány” Környezet és Energia Operatív Program ( KEOP 6.1.0./A )
A projekt célja:A felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek népszerűsítése, a fenntarthatóság irányába mutató életmódváltás előkészítése, a fiatal generáció számára a közoktatás keretében.
A projekt rövid bemutatása:Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
A magyarországi általános és középiskolákban folyó munkát szeretnénk segíteni, a fenntartható életmód és viselkedésminták népszerűsítésével, s az iskola fenntartható működtetésének bemutatásával. A kampánytípust műhelyfoglalkozás szervezésével kívánjuk megvalósítani pedagógusok és iskolafenntartók részére. A tervezett kampánnyal általános és középiskolában tanító tanárokat, valamint iskolafenntartókat kívánunk megszólítani, s így rajtuk keresztül oktatási módszereinkkel és tartalmainkkal diákok és szülők tömegét érhetjük el.
Négy műhelyfoglalkozásunk helyszíne és időpontjai:

Előadók:
Dr. Victor András
Fűzné Koszó Mária
Benkőné Di Giovanni Rita
A foglalkozásvezetők:
Albert Judit
Bartha Cecília
Schróth Ágnes
Victor András
Azt reméljük, hogy az intenzív program alapján jelentős attitűdváltást érhetünk el a fenntarthatóság tanításával és gyakorlatával kapcsolatban. A résztvevők számára CD-n 15 tanórányi oktatóanyagot, és étkezést biztosítunk.
projektvezető: Benkőné Di Giovanni Rita tel: 06 20 9120 101 e-mail. digirita@t-online.hu
A projekt a z Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Visited 37 times, 1 visit(s) today