Partnerek a nevelésben

A fenntarthatóság napjaink egyik divatszava. Egyszerű magyar szó – ellentétben a globalizációval vagy mondjuk az EU-integrációval –, így aztán mindenki tudja is, mit jelent. Pontosabban tudni véli, mert ha megismerkedünk a fenntarthatósággal kapcsolatos különféle véleményekkel, rá kell döbbennünk, hogy ez az egyszerű szó gyökeresen mást jelenthet a politikusnak, a közgazdásznak, a vállalkozónak, a természetvédőnek, a faluja jövőjét tervező helyi önkormányzatnak vagy a fiatalok dolgain sopánkodó nagymamának.
Pedig maga a gondolat tényleg egyszerű: mai életünk értékeinek – emberi kapcsolatainknak, hagyományainknak, a természet kincseinek, értelmes célt szolgáló anyagi javainknak – fenntartására, megőrzésére oda kell figyelnünk, áldoznunk kell, hogy mások, még az utánunk jövők is élvezhessék azokat A fenntarthatóság lényege, az egyik legtömörebb és legtalálóbb meghatározás szerint: „úgy kielégíteni mai szükségleteinket, hogy ezzel ne tegyük lehetetlenné az utánunk következő nemzedékek számára, hogy ugyanezt tegyék”. Ez magától értődik, jogosságát senki sem vitatja. Az „Éljünk fenntartható(bb)an!” ugyanolyan értelmes, szép és fontos jelszó, mint a „Törődjünk többet egészségünkkel!” vagy éppen „Szeressük embertársainkat!” – és megvalósítása, „aprópénzre váltása” ugyanolyan nehéz, mint azoké, mert odafigyelést, tiszta gondolkodást, megértést és tudatos cselekvést követel életünk minden területén.
A Partnerek a nevelésben (Partners in Education — PIE) nemzetközi program az amerikai ISC (Institute for Sustainable Communities — Intézet a fenntartható közösségekért) kezdeményezésére és finanszírozásával 2001 januárjától novemberéig tartott. Mivel a KÖRLÁNC környezeti nevelési programot 1992-ben szintén az ISC hozta létre Magyarországon, ezért ez a projekt is elsősorban a Körlánc Egyesületet szólította meg a program előkészítésével. Az előkészítésben részt vevők úgy gondolták, hogy hazai vonatkozásban is jól szolgálja a partnerséget, ha a projektben a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (KÖR) is részt vesz.
A Partnerek a nevelésben program 8 magyar, 7 lengyel és 2 amerikai résztvevője a következő célokat tűzte maga elé:

  • a fenntartható közösségek létrejöttét segítő nemzetközi együttműködés és egy módszertani segédanyag elkészítésére vonatkozó munkaterv összeállítása,
  • a résztvevők szakmai fejlődésének előmozdítása, amely az eredmények terjesztésére és átadására is képessé teszi őket (tréning, online kurzus, amerikai tanulmányút),
  • a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmi fogalmak (például: a fenntartható közösség minőségét leíró indikátorok kidolgozása, vagy az ökológiai lábnyom értelmezése) tisztázása, módszereinek közös áttekintése,
  • az elektronikus informatikai és kommunikációs technológia szerepének kiaknázása, ill. felhasználása a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatában,
  • a tudásbővítés korszerű módjainak alkalmazása és a tanulási stílusok elméleteinek figyelembe vétele a hatékony és korszerű taneszközök kifejlesztésében a fenntarthatóság pedagógiája terén.

A projekt kézzelfogható eredményeként elkészült egy magyar, egy lengyel és egy angol nyelvű segédanyag, amely a program céljainak megfelelően a fenntartható közösségek fejlesztését hívatott elősegíteni, így reményeink szerint meríthetnek belőle különféle korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó nevelők (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, felsőoktatásban tanítók), családok, baráti, lakóhelyi vagy más közösségek szervezői, éltetői, és mindazok, akik szeretnének teljesebb, gazdagabb életet élni úgy, hogy eközben gyermekeik, unokáik örökségét sem herdálják el.
A három anyag nem egymás fordítása, hanem azonos elvek alapján, egymás ötleteiből, munkájából is tanulva az adott ország igényeihez, befogadóihoz alkalmazkodó önálló mű. A magyar anyag internetes változata a Körlánc (www.korlanc.ngo.hu), és egyesületünk az amerikai változat az ISC (http://www.iscvt.org/efsguide1.pdfhttp://www.iscvt.org/efsguide2.pdfhttp://www.iscvt.org/ efsguide3.pdf) honlapján olvasható. A rendelkezésünkre álló idő rövidsége miatt a tevékenységek egy része még nem kipróbált, eredeti ötlet, ezért kíváncsian várják a kipróbálók véleményét, tapasztalatait, építő kritikáját a magyar szerzők: