Keresés
Close this search box.

Társadalmi kampány a fenntarthatóságért – a helyi érdekképviselet és a társadalmi tudatosság erősítése az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” Évtizedében

Projektvezető: Takács Eszter (zoldkerek@gmail.com)
A projektcsapat tagjai:
Czippán Katalin, elnökségi tag, a SOL Magyarország Alapítvány munkatársa (czippank@vnet.hu)
Kurucz Lászlóné, az Erdei Iskola Egyesület elnöke (kuruczvali@gmail.com)
Varga Attila, az Ökoiskola Hálózat koordinátora (vargaa@oki.hu)

Az egyesület az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázatán támogatást nyert egy fenntartható fejlődés kampány 2007. őszétől 2008. tavaszáig tartó lebonyolítására.

A projekt megvalósításában együttműködő partnereink:

Projektünk célja az, hogy a fenntarthatóság értékei és elvei elterjedjenek a hazai közgondolkodásban, különösen a helyi (települési, kistérségi, megyei) döntéshozók körében. Természetesen ez egy hosszabb távú és nagyobb ívű folyamat, melyhez tevékenységével – többé-kevésbé összehangoltan – sok társadalmi és több állami szervezet is hozzájárul. Ezek között jelen projekt egy kicsi, ámde meghatározó szeletet fed le, különlegessége, hogy a helyi közösségek hiteles tagjainak bevonásán alapul – ezáltal szeretnénk a helyi szintű érdekképviselet és összefogás megerősítését is támogatni.

A projekt hazai és nemzetközi háttere:
Tervezett tevékenységünknek több hazai és nemzetközi egyezmény is hátteret ad. 2007-ben volt többek között az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” Évtized (2005-2015) harmadik, 2008-ban van a negyedik éve, melyhez hazánk is csatlakozott. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv horizontális prioritásai közül az egyik szintén a fenntarthatóság – ám ennek tartalmi vetületei, a megvalósítás rendszere és részletei még kiforratlanok. Az országban most zajlik a regionalizmus kialakulása, a régiókban a környezeti nevelés hálózatosodása már elindult. A demokrácia fejlődéséhez szükséges lenne a „felnőtt állampolgárság” elterjedése. Újra vannak elérhető, nagyobb léptékű források (pl. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaiban), melyek segíthetnek céljaink elérésében. Mind ezen források hatékony felhasználásában, mind hosszú távú közös jövőképünk megalkotásában társadalmi párbeszédre, összefogásra van szükség. Projektünkkel ehhez szeretnénk lehetőségeink szerint hozzájárulni.

Célcsoportok:

A kampány keretében háromféle tevékenységet valósítunk meg:

 1. Egy rövid, közérthető háttéranyag összeállítása, melyben gyakorlati példák segítségével mutatjuk be a fenntarthatóság értékrendszerét, érvekkel alátámasztva ezek érvényesítésének előnyeit.
  Célja, hogy háttéranyagként szolgáljon a helyi szintű lobbytevékenységekhez, és segítsen a döntéshozói figyelem felkeltésében. Kiadásával a szakmailag jól felkészült környezeti nevelők, és a fenntarthatóság ügyéért elkötelezett helyi lakosok érdekképviseleti munkáját segítjük.
  A kiadvány tervezett tartalmi elemei a következők:
  1. milyen egy fenntartható társadalom, milyen emberek képesek kialakítani, kinek dolga az erre való felkészülés, felkészítés?
  2. együttműködés, társadalmi részvétel, partnerség, gyakorlati példák az oktatás és a kistérségi közösségi tervezés területéről
  3. gazdaságos intézmény-üzemeltetés, zöldbeszerzés
  4. tudatos fogyasztás, helyben maradó értékek, helyi termelés
  5. szempontok döntéshozóknak: rendszergondolkodás – felelős döntéshozatal ­­- élő közösségek
 2. Az érdekképviseleti munka támogatására, és a társadalmi tudatosság erősítése céljából rádiós riportokat szervezünk az ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” Évtized tematikájához kapcsolódó témakörök feldolgozásával, melyekhez kapcsolódva bemutatunk olyan hazai „jó gyakorlatokat”, amelyek a fenntarthatóság értékrendszerén alapuló előremutató kezdeményezések.
 3. Műhelyek a helyi közösségek hiteles, szakmailag felkészült tagjai számára – közös felkészülés a helyi érdekképviseleti tevékenységre, a fenntarthatóság elveinek hiteles képviseletére. Mivel az egyes régiókban eltérő a már kialakult önszerveződés foka – fenntarthatóság, fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés témában – így ezen felkészítő napok tematikáját a helyi (régiós) adottságokhoz, igényekhez alkalmazkodva alakítjuk ki. Ezen műhelyeken a fenntarthatósággal kapcsolatban közös munka keretében lesz szó kommunikációs technikákról, helyi döntéshozatali mechanizmusokról, közös jövőképről, cselekvésről és emellett átadjuk a résztvevőknek az addigra elkészülő háttéranyagot is. A műhelyekre olyan szervezetek képviselőit (vagy helyi aktív, elkötelezett embereket) várjuk, akik közvetlen kapcsolatban vannak, vagy akarnak lenni helyi döntéshozókkal, de nem tudják, hogyan lehet ezekre hatni, hogyan lehet sikerre vinni kinek-kinek a saját közösségében, illetve tágabb környezetében – megyéjében – régiójában a fenntartható fejlődés ügyét, illetve azokat, akik már elindultak egy ilyen úton, és ebben szeretnének tapasztalatot cserélni, társakat lelni.
 4. A kiadvány összeállítása, illetve a rádiós riportok tervezése során gyűjtjük a fenntarthatóság „jó gyakorlatait” szerte az országból. Azon kezdeményezésekről gyűjtünk össze leírásokat, amelyek valamely szempontból előremutatóak, jó mintaként szolgálhatnak más szervezetek, közösségek számára is. A gyűjtemény terveink szerint folyamatosan bővül, ehhez várjuk a további javaslatokat is. Kérjük, ha tud olyan kezdeményezésről, együttműködésről, jó gyakorlatról, ami Ön szerint érdemes arra, hogy azt a kitalálói/résztvevői e kampány keretében bemutathassák, írjon nekünk. A beérkezett javaslatok több példa leírása a kiadványban is helyet kap, illetve rádiós riport formájában is feldolgozásra kerül. A már begyűjtött esetek teljes szövegét és háttéranyagait itt, a projekt honlapoldalán mutatjuk be.
 5. Zöld Diákparlament Jászberényben
 6. Gyűrűfű, az újraéledt falu
 7. Környezettudatos városfejlesztés Sárospatakon
 8. A Rendek Ökogazdaság
 9. Telkibánya: nagy lépések egy kistelepülésen
Visited 5 times, 1 visit(s) today