Az Egyesület célja, küldetése

 • A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk keresztül a magyar társadalom – ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.
 • A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és szervezése.
 • A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, kapcsolat-teremtő képességük fejlesztése.
 • Az emberi kapcsolatok vizsgálata, megértése és javítása, az emberek egymás közti és a környezettel elérhető harmóniája érdekében.
 • A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás felelősségének szorgalmazása, az együttműködés és a türelem gyarapítása.
  Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek felismerése és gyakoroltatása.

Az Egyesület története

 • Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 1992 márciusában.
 • Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.
 • Egyesületünk 1998 óta kiemelkedően közhasznú és 1999-ben Környezetünkért díjat kapott
 • Korábbi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Nyiratiné Németh Ibolya, Schróth Ágnes, Kecskés Ferenc

Mivel foglalkozunk?

 • A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés frissítése
 • Pedagógusok módszertani kultúrája
 • Komplex tanulásszervezési eljárások, interaktív módszerek a környezeti nevelésben
 • Környezeti nevelés a családban
 • A környezeti nevelés szakirodalma
 • Módszertani anyagok fejlesztése, adaptálása
 • Múzeum és környezeti nevelés
 • Pedagógusok környezeti témákkal kapcsolatos szakmai felkészültsége
 • Iskola és helyi fenntarthatóság
 • Nagyszülők környezeti nevelése
 • Gyerekfoglalkozások
 • Civil szervezetek együttműködése környezeti kérdésekben
 • Környezeti nevelési programok és modulok
 • Iskolazöldítés
 • Vándortanösvények fejlesztése (Herman Ottó vándortanösvény, Beporzók vándortanösvény, Klíma vándortanösvény)
 • Programok biztosítása, kitelepülés fesztiválokon, kulturális rendezvényeken (pl. Művészetek Völgye, Muzsikál az erdő, Gyüttment Fesztivál, Gubacs Fesztivál)
 • Projektek irányítása vagy részvétel konzorciumi partnerként
 • Együttműködés más szakmai civil szervezetekkel, pl. globális felelősségvállalásra nevelés
 • Puli online Szalon (belső kapcsolattartás, emberi kapcsolatok erősítése)

Az Egyesület néhány kiemelkedő tevékenysége

 • A környezeti nevelés szakirodalma (konferencia, 1994)
 • Környezeti nevelés a családban (tanácskozás, 1995)
 • Interaktív módszerek a környezeti nevelésben (továbbképzés, 1996)
 • Amerikai módszertani oktatócsomag (EE-TIPs) adaptálása (tréning és kiadványok, 1998)
 • A múzeum és a környezeti nevelés kapcsolata (konferencia és kiadvány)
 • Partnerek a nevelésben (nemzetközi program az amerikai ISC vezetésével, 2001)
 • “Iskolazöldítés” (konferencia és kézirat, 2002)
 • Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében (képzés, kiadvány, 2002)
 • Nagyszülők környezeti nevelése (2003, 2004)
 • Emberi kapcsolatok a környezeti nevelésben c. képzéssorozat
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (konferencia és kiadvány, 1998, 2001, 2003, 2010, 2019-)
 • Zöld Zugoly, a Művészetek Völgyének környezeti nevelési állomása, (2009-)
 • Néhány lezárult projekt (2019-ig): RWL (Real World Learning Network projekt), Beagle (ingyenes online biodiverzitás program), Carbon Detectives (Szén-dioxid Nyomozók), LENA (Tanulás a természetben), Herman Ottó vándortanösvény, Otthon az erdőben

Az Egyesület nyitott programjai

 • Országos Szakmai Találkozó minden év őszén az ország más-más pontján. Ilyenkor – az egyesület dolgainak megbeszélésén túl – egymásra figyelünk, emberi kapcsolatainkat ápoljuk, a helyi környezettel ismerkedünk, módszereket, tapasztalatokat osztunk meg.
 • Ökokarácsony. Családoknak, gyerekeknek szóló program december elején, melynek lényege a sajátkezű ajándékkészítés természetes anyagokból és hulladékokból.
 • Mocorgó puli tábor. Egyhetes természetmegismerő tábor 6-14 éveseknek és az őket vezető felnőtteknek, közösségi szolgálatosoknak, pedagógus hallgatóknak.
 • Ökoest. Tagjainknak és más érdeklődőknek kínált beszélgetések érdekes, aktuális fenntarthatósági témákról, meghívott előadókkal – személyesen és online is.
 • Városi séták. Városi körzetek-kerületek természeti és épített környezeti értékeinek felfedezése szakértő vezetéssel.
 • Módszertani börze. Egy-egy projekthez és/vagy témához kapcsolódó szakmai, módszertani kínálat az adaptálás lehetőségeivel. Saját élményalapú tanulás.

Az Egyesület hírlevele, a Kör

Kör címmel negyedévenként jelenik meg. Általa juttatjuk el tagjainkhoz a híreket, felhívásokat, információkat az Egyesület életéről és a környezeti nevelés újdonságairól. A hírlevelek itt olvashatók.

Módszerkosár blog:

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/

Az Egyesület alapszabálya itt olvasható.

Az Egyesület SZMSZ-e itt olvasható.

Kiadványaink itt olvashatók.