Az Egyesület célja, küldetése

 • A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk keresztül a magyar társadalom – ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.
 • A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, együttműködésük bátorítása és szervezése.
 • A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése.
 • Az emberi kapcsolatok megértése és jobbítása az egymással és a környezettel való minél harmonikusabb együttélés érdekében.
 • A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás erősítése.
 • A fenntartható életmódhoz szükséges kompetenciák fejlesztése.

Az Egyesület története

 • Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 1992 márciusában.
 • Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.
 • Egyesületünk 1998 óta közhasznú célokat valósít meg. 1999-ben Környezetünkért díjat kapott.
 • Eddigi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Németh Ibolya, Schróth Ágnes, Kecskés Ferenc, Saly Erika.

Tagságunk

 • Tagjaink többsége pedagógus (az óvodától a felsőoktatásig), de vannak muzeológus, orvos, mérnök, középiskolás diák stb. tagjaink is.
 • Tagjaink több korosztályt képviselnek a középiskolásoktól a nyugdíjasokig.
 • Tagjaink kétharmada vidéken él.
 • Tagjaink helyi csoportokat és érdeklődés szerinti szakmai csoportokat is létrehoznak, melyek igény szerint működnek.

Mivel foglalkozunk?

 • A környezeti és fenntarthatóságra nevelés elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés gondozása
 • Pedagógusok módszertani kultúrája, módszertani anyagok fejlesztése, adaptálása
 • Komplex tanulásszervezési formák, interaktív módszerek a környezeti nevelésben
 • Környezeti nevelés a családban
 • A környezeti nevelés szakirodalma
 • Múzeum és környezeti nevelés
 • Pedagógusok környezeti témákkal kapcsolatos szakmai felkészültsége
 • Iskola és helyi fenntarthatóság
 • Civil szervezetek együttműködése környezeti kérdésekben
 • Környezeti nevelési programok és modulok
 • Iskolák támogatása a fenntarthatóság útján
 • Pedagógus-továbbképzések tartása
 • Vándortanösvények fejlesztése (Herman Ottó vándortanösvény, Beporzók vándortanösvény, Klíma vándortanösvény)
 • Programok vezetése fesztiválokon, kulturális rendezvényeken (pl. Művészetek Völgye, Muzsikál az erdő)
 • Projektekben való részvétel (saját projekt, ill. konzorciumi partnerként)
 • Együttműködés más szakmai civil szervezetekkel, pl. a globális felelősségvállalásra nevelés témakörében
 • Puli online Szalon (belső kapcsolattartás, emberi kapcsolataink erősítése)

Az Egyesület néhány kiemelkedő tevékenysége

 • A környezeti nevelés szakirodalma (konferencia, 1994)
 • Környezeti nevelés a családban (tanácskozás, 1995)
 • Interaktív módszerek a környezeti nevelésben (továbbképzés, 1996)
 • Amerikai módszertani oktatócsomag (EE-TIPs) adaptálása (tréning és kiadványok, 1998)
 • A múzeum és a környezeti nevelés kapcsolata (konferencia és kiadvány)
 • „Iskolazöldítés” (konferencia és kézirat, 2002)
 • Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében (képzés, kiadvány, 2002)
 • Nagyszülők környezeti nevelése (2003, 2004)
 • Emberi kapcsolatok a környezeti nevelésben c. képzéssorozat
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (konferencia és kiadvány, 1998, 2001, 2003, 2010, 2019-)
 • Zöld Zugoly, Művészetek Völgye (2009-)
 • Környezettudatosság – tudatos környezeti magatartásra nevelés (2010) – kistérségek önkormányzati döntéshozóinak és pedagógusainak képzése
 • Zöld jeles napokon programok tartása (pl. Állatkert, céges családi napok)
 • Mocorgó Puli Táborok
 • Support (2010) – iskolába járás közbeni CO2 csökkentés, Együttműködés és oktatás a fenntartható fejlődésért c. kiadvány
 • „ELTE zöldítése” – Fenntarthatósági szemléletformáló kampány (2011)
 • Green Sweden projekt – Ökojátszótér tervezése, környezeti nevelési brosúra (2011)
 • Real World Learning Network projekt (2011-2015)
 • Beagle (2010) – biodiverzitás program
 • Carbon Detectives (2012) – Szén-dioxid Nyomozók
 • „Utak a fenntarthatósághoz; a megelőzés tanulása” – Országos környezeti nevelési konferencia (2012)
 • LENA (Tanulás a természetben) – Ökovasút és Erdő élménye programcsomagok (2012-2014)
 • „Helyi a nyerő, helyiben az erő” – szemléletformáló programsorozat (2013-2014
 • ZölDÖK Hálózat kialakítása (2013-2014)
 • Otthon az erdőben (2011-2016) – IKEA által támogatott projekt
 • Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon (2015-2019)
 • Herman Ottó Vándortanösvény készítése (2016-2017)
 • Otthon, város, Ferencváros (2017-2022) – közös klímastratégia tervezés, klímavédelmi projektben konzorciumi partnerség
 • Ökosodj! c. képzés (folyamatosan)
 • Országos Környezeti Nevelési Konferencia (2019)
 • Egyetemi műhelymunkák az NKNSA alapján (2019-2020)
 • „Állítsuk fel a gyerekeket a gép mellől!” Természetesség-mérő applikáció fejlesztése (2021-2022)
 • ÖKO7 Békásmegyeren (folyamatosan)

Az Egyesület nyitott programjai

 • Országos Találkozó minden év őszén az ország más-más pontján. Az egyesület dolgainak megbeszélésén túl emberi kapcsolatainkat ápoljuk, a helyi környezettel ismerkedünk, módszereket, tapasztalatokat osztunk meg.
 • Ökokarácsony. Családoknak, gyerekeknek szóló program december elején, melynek lényege a sajátkezű ajándékkészítés természetes anyagokból és hulladékokból.
 • Mocorgó Puli Tábor. Egyhetes természetmegismerő tábor 6-14 éveseknek és az őket vezető felnőtteknek, közösségi szolgálatosoknak, pedagógus hallgatóknak.
 • Ökoest. Tagjainknak és más érdeklődőknek kínált beszélgetések érdekes, aktuális fenntarthatósági témákról, meghívott előadókkal – személyesen és online is.
 • Városi séták. Városi körzetek-kerületek természeti és kulturális környezeti értékeinek felfedezése szakértői vezetéssel.
 • Módszertani börze. Egy-egy projekthez és/vagy témához kapcsolódó szakmai, módszertani kínálat az adaptálás lehetőségeivel. Saját élményalapú tanulás.

Szolgáltatásaink

 1. Továbbképzések
 2. Gyerekfoglalkozások
 3. Szaktanácsadás, előadás, konzultáció, bemutató

Kommunikáció, híradás

Honlapunkon és tagi levelezőlistánkon osztjuk meg az aktuális híreket, eseményeket.

Kör címmel negyedévenként jelenik meg az egyesület hírlevele, mely a tagokhoz főként elektronikusan jut el. Információkat tartalmaz az Egyesület életéről és a környezeti nevelés újdonságairól.

Van egy „Módszerkosár” blogunk (magyar nyelven) is, ahol módszertani ötleteket teszünk közzé.

Működtetjük az egyesületi Facebook csoportot is.

Tiszteletbeli tagjaink

Attenborough, David; Cornell, Joseph; Goodall, Jane; György Lajos †; Havas Péter; Káldy József; Kontra György †; László Ervin; Legány András; Meskó Attila †; Országh Mihály †; R. Várkonyi Ágnes †; Schmidt Egon †; Sólyom László; Vida Gábor

Az Egyesület hírlevele, a Kör

Kör címmel negyedévenként jelenik meg. Általa juttatjuk el tagjainkhoz a híreket, felhívásokat, információkat az Egyesület életéről és a környezeti nevelés újdonságairól. A hírlevelek itt olvashatók.

Módszerkosár blog:

https://mknemodszerkosar.wordpress.com/

Az Egyesület alapszabálya itt olvasható. (PDF)

Az Egyesület SZMSZ-e itt olvasható. (PDF)

Kiadványaink itt olvashatók.