Az Egyesület célja, küldetése

 • A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk keresztül a magyar társadalom – ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása.
 • A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és szervezése.
 • A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, kapcsolat-teremtő képességük fejlesztése.
 • Az emberi kapcsolatok vizsgálata, megértése és javítása, az emberek egymás közti és a környezettel elérhető harmóniája érdekében.
 • A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygóméretben és évszázadokban való gondolkodás felelősségének szorgalmazása, az együttműködés és a türelem gyarapítása.
  Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek felismerése és gyakoroltatása.

Az Egyesület története

 • Egyesületünket 53 lelkes környezeti nevelő alapította 1992 márciusában.
 • Ma a tagság létszáma közel kétszáz fő.
 • Egyesületünk 1998 óta kiemelkedően közhasznú és 1999-ben Környezetünkért díjat kapott
 • Korábbi elnökei: Vásárhelyi Tamás, Victor András, Nyiratiné Németh Ibolya, Schróth Ágnes, Kecskés Ferenc

Az Egyesület kiemelkedő tevékenységei

 • A környezeti nevelés szakirodalma (konferencia, 1994)
 • Környezeti nevelés a családban (tanácskozás, 1995)
 • Interaktív módszerek a környezeti nevelésben (továbbképzés, 1996)
 • Amerikai módszertani oktatócsomag (EE-TIPs) adaptálása (tréning és kiadványok, 1998)
 • A múzeum és a környezeti nevelés kapcsolata (konferencia és kiadvány)
 • Szakmai képzések, közösségi programok
 • Partnerek a nevelésben (nemzetközi program az amerikai ISC vezetésével, 2001)
 • “Iskolazöldítés” (konferencia és kézirat, 2002)
 • Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében (képzés, kiadvány, 2002)
 • Nagyszülők környezeti nevelése (2003, 2004)
 • Környezet-harmonikus iskolák projekt (2004- )
 • Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (konferencia és kiadvány, 1998, 2001, 2003, 2010)
 • Zöld Zugoly, a Művészetek Völgyének környezeti nevelési állomása, (2009-)
 • Otthon az Erdőben (2011-)
 • Ökoestek (2012-)
 • Herman Ottó Vándortanösvény (2014-)

Az Egyesület rendszeres programjai

 • Évente szervezünk Országos Találkozót. Barátkozunk, előadásokat hallgatunk, műhely-foglalkozásokat, terepgyakorlatokat tartunk szép természeti környezetben. Ismerkedünk a hely szellemével.
 • Hagyományos programunk az Emberi kapcsolatok a környezeti nevelésben c. továbbképzés.
 • Minden évben rendezünk “Ökokarácsonyt” a gyerekeknek, melynek lényege a sajátkezű ajándékkészítés természetes anyagokból.
 • Évente kenu-túrákat rendezünk a Soroksári-Dunaágban.
 • Szakmai és módszertani anyagok össze-állítását segítjük, környezeti nevelési kiadványokat jelentetünk meg.
 • Tucatnyi környezeti neveléssel (is) foglalkozó független szervezettel működünk együtt.
 • Konferenciákat, tanártovábbképzéseket, előadóüléseket, kirándulásokat, múzeum-látogatásokat, klubszerű összejöveteleket és egyéb rendezvényeket szervezünk.
 • Egyre többet foglalkozunk a fenntarthatóságra képesítés módszereivel, a környezet megóvásához szükséges készségek és etika fejlesztésével.

Az Egyesület HÍRLEVELE

Kör címmel negyedévenként jelenik meg. Ez juttatja el tagjainkhoz a híreket, felhívásokat, információkat az Egyesület életéről és a környezeti nevelés újdonságairól. A számok Módszerkosár című mellékletet is tartalmaznak. A hírlevelek itt olvashatók.

 

Az Egyesület alapszabálya itt olvasható.

Az Egyesület SZMSZ-e itt olvasható.

Kiadványaink itt olvashatók.