REAL WORLD LEARNING NETWORK PROJEKT

2011 decemberében indult a Comenius program által támogatott, 3 éves Real World Learning Network projekt, amelyben a brit Field Studies Council (www.field-studies-council.org) irányításával Csehország (Slunákov Centre, www.slunakov.cz), Szlovénia (CSOD, www.csod.si) Németország (ANU, www.umweltbildung.de), Olaszország (CREDA Onlus, www.creda.it) egy-egy környezeti nevelési szervezete mellett az MKNE is részt vesz.

A projekt fő célkitűzése

Innovatív oktatásmódszertani, minőségbiztosítási gyakorlatok, szabályozások összegyűjtése, egymással való megismertetése, illetve közös anyag kidolgozása a fenntartható fejlődés elérése érdekében, mely az iskolák és tanárok eszköztárát bővíti abból a célból, hogy a diákokat minél hatékonyabban tudják felkészíteni a zöld gazdaságban és társadalomban való aktív szerepvállalásra. Távlati célja egy egységes EU-s kritériumrendszer előkészítése, de ez nem konkretizálódik ebben a projektben.

Az iskolás korosztály tantermen kívüli tapasztalati tanulását elősegítő projektet az a felismerés indította el, hogy a természettudományoknak a diákok által kézzel foghatóan megtapasztalható tanítása/tanulása még mindig nem kap elég hangsúlyt az oktatásban. Pedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a felnövő diákok valóban tevékenyen cselekedjenek a fenntartható fejlődés érdekében. Környezetünk állapotának romlása ugyanis gyorsabb ütemben zajlik, mint a fenntartható világ kialakítására tett lépések és akciók által kiválott változás. A felnövekvő nemzedékeknek környezetbarátabb életvitelre és egy zöld gazdaságban új, a munkavégzéssel kapcsolatos kézségekre lesz szüksége a fenntartható fejlődés érdekében.

A magyarországi megvalósítás célja, ill. hozadéka lehetne az, hogy az oktatóközponti rendszerünk, környezeti nevelési referenciaintézményi hálózat vagy az ilyen területen is működő civil szervezetek munkáját katalizálja.

Konkrét célok

 • Jó terepprogramok keresése Európa-szerte, és bemutatása a projekt időszaka alatt megvalósítandó találkozókon (10 szakértői találkozó)
 • A sikeres iskolán kívüli tanulás kritériumrendszerek megismerése (német és angol példa), majd saját rendszer kidolgozása
 • Modell órák és esettanulmányok készítése, melyek népszerűsítik a természetről való tapasztalati tanulást
 • Hálózatépítés jó gyakorlatokkal rendelkező központok, oktatók részére
 • 3, bárki számára nyitott európai szintű szeminárium megrendezése a témában
 • a közös projekt honlapján minden, a projekt során keletkezett dokumentum, tanulmány, ajánlás, esettanulmány stb. hozzáférhető lesz a partnerek nyelvein, így magyarul is, illetve az érdeklődők számára nyitva áll majd a lehetőség a észrevételek hozzáfűzésére

Hogyan

 • A szervezési munkák összehangolása az 5 partnertalálkozón zajlik, melyeken a projektvezetők vesznek részt.
 • A szakértői munka egy része a 10 szakértői találkozón zajlik majd. A munka másik részét az országokban elvégzett munka teszi ki, melynek során fel kell térképezni, gyűjteménybe kell rendezni a jó terepi oktatási gyakorlatokat.
 • A munkacsoportok 4 témában dolgoznak együtt. Ezek:
  • A tanítási/tanulási folyamat sikerére és tanárok, diákok általi értékelésére vonatkozó minőségi kritériumok kidolgozása
  • Terepi tudományok és a fenntarthatóság
  • A tantermen kívüli tanítás/tanulás pedagógiai megközelítései
  • Az RWL és a karrier kompetenciák kialakítása

Elvárások

 • A munka során figyelemmel kell lenni pl. a nemi különbségekre a tanulás során (meg még sok másra is)
 • Figyelemmel lenni arra is, hogy az iskolán kívüli oktatás mennyiben teljesíti a zöld gazdaság eléréséhez szükséges kompetenciák fejlesztését
 • Egyszerű hozzáférést kell biztosítani az információkhoz, tudáshoz, szakértelemhez és erőforrásokhoz. Ehhez jó felületet biztosít a közös projekt honlap.

A projekt szakaszai

Az RWL projekt 3 évig, 2011 decemberétől 2014 novemberéig tart.

A hivatalos projektindítás a projektvezetők első találkozójával 2012 januárjában megtörtént. Vendéglátónk a csehországi Olomouc mellett található Slunákov Oktatóközpont volt. Slunákov egy főleg fiatal környezeti nevelőkből álló csapat, amely egy formabontó környezetbarát épületben dolgozik. Érdemes egy túrát tenni náluk az internet segítségével: http://www.slunakov.cz/eng/virtualtour/.

A projekt az osztálytermen kívüli oktatás helyzetének és a létező minőségi kritériumok felmérésével kezdődik

 • először a partnerországokban (2012 március-május közepe), majd
 • egy összesített tanulmány készül 2012 júniusáig.

A 2012 júliusában tartandó 2. projektvezetői találkozón a tanulmány megállapításai alapján elkezdődik a szakértői munkacsoportok munkájának tervezése (TOR), majd az első szakértői találkozó 2012 késő őszén várható.

A szakértők 4 munkacsoportban dolgoznak több, mint egy évig, ezalatt az egyes munkacsoportok több alkalommal találkoznak. Munkájuk végén

 • ajánlásokat tesznek a “valós környezeti tanulás” minőségi kritériumrendszerének helyi kidolgozásához,
 • útmutatót készítenek ahhoz, hogy a tantermen kívüli tanulás/tanítás hogyan segíti a természettudomány alapjainak és a fenntartható fejlődésnek a megértését,
 • gyakorlati oktatási módszereket gyűjtenek és ajánlanak, hogy a “valós környezeti tanulás” valóban elősegítse a fenntartható fejlődést,
 • útmutatót készítenek, hogy a zöld gazdasághoz és a fenntartható környezettudatos életmódhoz milyen képességek, kompetenciák szükségesek, valamint
 • a jó gyakorlatot bemutató részletes esettanulmányokat gyűjtenek a partnerországokból.

Ebbe a munkába külső szakembereket, érdeklődőket is bevonnak összesen 3 Európai RWL szeminárium megszervezésével (tervezett időpontok: 2012 december, 2013 december és 2014 november). Az érdeklődő külsősök részvételét korlátozott számban támogatni tudja az EU, a pályázati felhívást majd közzétesszük.

Nagy hangsúlyt kap a projekt eredményeinek minél szélesebb körben történő megosztása:

 • készül projekt tájékoztató füzet és saját honlap, ahol majd minden anyag 6 nyelven elérhető lesz;
 • létrehoznak egy Európai RWL Hálózatot, amelyhez bárki csatlakozhat;
 • helyi konferenciákat szerveznek, és segítségül hívják a médiát is.

Dolgozni fogunk azon, hogy a projekt eredményei a pedagógia szolgáltatók mellett az oktatási vezetőkhöz is eljussanak majd.
 


RWL konferencia

“A terepi tanulás jövője egy változó világban” címmel rendezte a Valós Környezeti Tanulás Hálózat 3. konferenciáját 2014.11.06-11.08. között Észak-Angliában, a projekt koordinátora, a Field Studies Council (FSC) Castle Head nevű oktatóközpontjában.

A konferencia célja az volt, hogy megismertesse a résztvevőket az RWL projekt sokféle eredményével, felvillantson valamit azokból a szerteágazó témákból, amelyeket a 3 év alatt érintettünk, és lehetőséget adjon az egyesült királyság-béli és európai környezeti nevelőknek az ismerkedésre, egymás munkájának megismerésére.

A magyar csapat tagjai voltak az MNKE részéről: Mondok Zsuzsa és Suhajda Virág, a PANGEA részéről Bundai Zsófia, Bundai Andrea és Stépán Ágnes, valamint 2 környezeti nevelő vendégünk: Sólyom Barbara (Magosfa) és Kovács Gergely (Farkaskölykök). Ki kell emelnem Virág munkáját, aki a konferencia szervező-levezető team oszlopos tagja volt, az esti naplezárásokért volt felelős, sok sikerrel.


Kezedben a világ – szemináriumi képzés környezeti nevelőknek a fenntarthatóságért

Január utolsó hétvégéjén egyesületünk kétnapos szemináriumi képzést szervez lengyel, cseh, szlovák és magyar környezeti nevelők számára Budapesten.

A szeminárium a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org) pénzügyi támogatásával jöhetett létre. Témája a Valós Környezeti Tanulás Hálózat (Real World Learning, RWL) projekthez kapcsolódik, hisz annak egyik ‘termékét’, az ún. ‘kéz modellt” szeretnénk megismertetni a szeminárium 50 résztvevőjével. Erre utal a képzés címe: “Kezedben a világ” – Our world is in your hand.

Bővebb információ a modellről az RWL (www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx), valamint a képzés honlapján (www.mkne.hu/kezedben_a_vilag) olvasható, egyenlőre csak angolul, de hamarosan magyarul is, a fordítások folyamatosan készülnek.

Létrehoztunk egy Facebook oldalt is: www.facebook.com/kezedben.a.vilag.

Az érdeklődés a szeminárium iránt jócskán felülmúlta várakozásainkat, a helyek napok alatt beteltek. A jövőben törekedni fogunk források felkutatására, amelyek lehetővé teszik további képzések tartását.


A projekt anyagai, a kézmodell leírása

Örömmel jelenthetem, hogy a projekt hivalatos oldalára (www.rwlnetwork.org) felkerültek a kézmodell ábái, leírása és háttéranyagai magyar fordításban is. Jó olvasást, böngészést kívánunk és várjuk a visszajelzéseket, észrevételeket!

Szintén ezen az oldalon lehet csatlakozni a Valós Környezeti Tanulás Hálózathoz. A csatlakozás semmilyen kötelezettséggel nem jár, viszont remek európai és Európán kívüli környezeti és fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó partnereket lehet találni.
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.