Konferencia//Szekciók A mai dátum: 2020.04.08.

Szekcióülések terve, az augusztus közepi állapot szerint


1. szekció: Biodiverzitás
Szekcióvezető: Bakonyi Gábor

időtartam

előadók

cím

14.00-14.15

Vas Zoltán

Biodiverzitás és az emberi evolúció – hogyan formált minket élő környezetünk?

14.15-14.30

Deák József Áron, Horváthné Papp Ibolya, Ladányi Zsuzsanna, Sára Endréné

A biodiverzitás monitorozása a közoktatásban

14.30-14.45

Kocsis-Maár Kinga

Gyógyító természet

14.45-15.00

Mecsnóber Melinda, Sárospataki Miklós

Nemszeretem” ízeltlábúak bemutatásának és megkedveltetésének lehetőségei terepi feladatok segítségével

15.00-15.15.

Bakonyi Gábor

Genetikailag Módosított Sokféleség

15.15-15.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


2. szekció: Turizmus, sport
Szekcióvezető: Dosek Ágoston

időtartam

előadók

cím

14.00-14.15

Dikácz Ernő

Környezetvédelem a sportban

14.15-14.30

Németh Imre

A vaddisznó is turista?

14.30-14.45

Gerely Ferenc

Az erdő közjóléti rendeltetése

14.45-15.00

Hársas Péter

Felelősségteljes turizmus

15.00-15.15.

Dosek Ágoston

Sport és környezet

15.15-15.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


3. szekció: Hit, lélek, tudatosság
Szekcióvezető: Victor András

időtartam

előadók

cím

14.00-14.15

Victor András

Bevezetés

14.15-14.30

Simonyi Gyula

Szerelemből, szépnek, szabadnak születtem”

14.30-14.45

Bátyi-Földesi Dóra

 

Te hogy vagy?

14.45-15.00

Kodácsy Tamás

Keresztyénség és fenntarthatóság

15.00-15.15

Saly Erika

A fenntartható iskola (Zöldszíves lélekkel)

15.15-15.30

Hozzászólás, beszélgetés

 


4. szekció: Környezeti nevelés bemutatóhelyeken
Szekcióvezető: Neumayer Éva

időtartam

előadók

cím

14.00-14.15

Bajor-Lampert Rita
Bajor Zoltán

Tanösvényhálózat kialakítása és annak szerepe a környezeti nevelésben a főváros védett természeti értékeinek bemutatásán keresztül

14.15-14.30

Juhász Béláné

A kövek mesélnek

14.30-14.45

Kőrösi Tibor

Kalandtúra a természetben – A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács tagiskoláinak és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának együttműködésével kialakított környezeti nevelési program

14.45-15.00

Bajor-Lampert Rita - Bajor Zoltán

Naplás-tó Tanösvény a környezeti nevelés szolgálatában

15.00-15.15.

Mondok Zsuzsa

Real World Learning (RWL) Network Projekt

("Valós környezeti tanulás") projekt

15.15-15.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


5. szekció: A fenntartható fejlődés és a pedagógia
Szekcióvezető: Megyeriné Runyó Anna

időtartam

előadók

cím

16.00-16.15

Darvay Sarolta, Hill Katalin, Vastagné Bauer Zita, Vitályos Gábor Áron

Fenntarthatóságra nevelés az ELTE TÓK természetismeret műveltségterületen dolgozó tanítók képzésében

16.15-16.30

Kremmer Bernadett

Az én felelősségem is…

Komplex természetismeret és környezettudatosság” a felső tagozaton

16.30-16.45

Kónya György

Egy középiskolai környezettani projekt eredményei és tapasztalatai

16.45-17.00

Darvas Katalin, Wintsche-Mikesch Viktor

A zöld diákönkormányzat (ZölDÖK)

A tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei: egy jó gyakorlat

17.00-17.15.

Hill Katalin, Pákozdi Erika, Darvay Sarolta, Vastagné Bauer Zita

Nemzetközi projektek megvalósítása az ELTE TÓK fenntarthatóságra nevelési gyakorlatában

17.15-17.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


6. szekció: Közösségek
Szekcióvezető: Takács-Sánta András

időtartam

előadók

cím

16.00-16.15

Vásárhelyi Judit

Nemzedékközi környezeti nevelés a táji értékek és a jövendő lakosság megtartása érdekében

16.15-16.30

Diófási Gabriella

Fenntarthatóság és zöld beszerzés

16.30-16.45

Nagy Andrea

 

Helyi komposztálás – innováció – fenntarthatóság pedagógiája

16.45-17.00

Hajdu Zoltán

Az Adorjánok völgye: a nyárádmenti fenntartható fejlődés forrása, modell a vizes élőhelyek pusztulásának, a tájökológiai értékek eltűnésének megelőzése érdekében

17.00-17.15.

Hajdu Erzsébet

Szemléletformálás, felnőttoktatás és környezeti nevelés a helyi termékek közvetlen értékesítése révén

 

17.15-17.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


7. Művészet és környezeti nevelés
Szekcióvezető: Orgoványi Anikó

időtartam

előadók

cím

16.00-16.15

Orgoványi Anikó

Természeti nevelés: a művészeti és környezeti nevelés egymásra hatása

16.15-16.30

Kiss Székely Zoltán

 

Nemzetközi Áprily versenyek (Búvópatak lét téren és időn át)

 

16.30-16.45

Gulyás Gabriella, Parragi Márta

 

Jókaival a Svábhegyen

16.45-17.00

Mester Andrea

 

A természet, mint kapu a művészetek és tündérvilág számára a gyermeki lélek fejlődésének nyitogatására

17.00-17.30.

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


8. szekció: Környezeti nevelés a múzeumban
Vezetője: Vásárhelyi Tamás

időtartam

előadók

cím

16.00-16.15

Kurta Mihály

A múzeumandragógiai mission statement és a kulturális környezetfejlesztés globális trendje

16.15-16.30

Huszár Zsuzsanna

 

A város mint múzeum koncepció megjelenése és pedagógiai alkalmazási lehetőségei Pécs példáján

16.30-16.45

Pató Mária

 

Mit rejt(het) egy kiállítás?

16.45-17.00

Vig Károly

A nagy kihívás – a biológiai sokféleség bemutatása a múzeumban

17.00-17.15.

Dominek Dalma Lilla

Környezeti nevelés a természettudományi múzeumokban

17.15-17.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 


9. Nemzedékek együttes nevelése
Szekcióvezető: Sólyom Barbara

16.00-16.15

Juhász Nagy Ágnes

Generációk egymásratalálása ismeretterjesztő közösségi színtereken

16.15-16.30

Toldi Tamás

Generációk közötti tanulás az Újbuda 60+ programban

16.30-16.45

Horgas Judit

A Szitakötő oktatási program bemutatása

16.45-17.00

Victor András

Nemzedékek közti tanulás

17.00-17.20

Neumayer Éva, Sólyom Barbara, Kurucz Márta, Horváth Ágnes

Idősek és gyerekek együttes környezeti nevelése

17.20-17.30

megbeszélés, hozzászólás, vita

 

 

 

 


Poszterek:
  • Halácsy Ágnes: A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület futó projektjei
  • Jantnerné Oláh Ilona: Hogyan lesz egy óvodásból Zöld Szíves? (Paks, Hétszínvirág Óvoda)
  • Kiss Székely Zoltán: A Természet kalendáriuma - változó térben és múló időben
  • Megyeriné Runyó Anna: Óvó- és tanítópedagógus hallgatók felkészítése az intézményen kívüli környezeti nevelésre
  • Vastagné Bauer Zita - Darvay Sarolta - Hill Katalin: Az intézményi együttműködés lehetőségei az ELTE TÓK fenntarthatóságra nevelési gyakorlatában