Környezeti nevelés a városban

700 Ft

Szerző: Frank, Jeffrey – Zamm, Michael

Ismertető:
Ez a füzet azoknak a pedagógus-továbbképzéseket vezető szakemberek íródott, akik hozzá akarják segíteni a tanárokat ahhoz, hogy diákjaikkal felfedezzék a városi környezetet. Bár a füzetben szereplő példák az iskolai oktatásról szólnak, hasznosak lehetnek az iskolán kívüli képzésben is. Meghatározzuk a városi környezeti nevelés céljait, és javaslatot teszünk ennek három alternatív tanítási módjára. Négy esettanulmányt és kilenc továbbképzési ötletet is bemutatunk ennek gyakorlati megvalósulásáról. A Források fejezet további olvasnivalókat is kínál a témáról. Különösen hangsúlyozottak azok a részletek, melyek megkülönböztetik a városokban folyó környezeti nevelést a többi helyszín oktatási gyakorlatától. A füzet tehát a legközvetlenebbül az iskolai tanárokhoz szól. Az ő továbbképzésükben részt vevő oktatók számára a példák és az illusztrációk igen hasznosak. A tanárok továbbképzésének többi részletével a kiadványsorozat (Műhelyszervezési kézikönyvek) más füzetei foglalkoznak.

Kategória: