● Az iskolafejlesztés lehetőségei

 • Környezeti nevelés a pedagógiai programban
 • Az iskola vezetőségének lehetőségei
 • A DÖK zöldítése
 • Külső kapcsolatok

● Tantárgyak, tanórák

 • Kisiskolások
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Történelem
 • Idegen nyelv
 • Matematika
 • Informatika
 • Fizika
 • Biológia
 • Kémia
 • Földünk és környezetünk
 • Ének-zene
 • Rajz és vizuális kultúra
 • Technika és életvitel
 • Testnevelés
 • Tánc
 • Hon- és népismeret
 • Ember- és társadalomismeret, etika
 • Mozgókép és médiaismeret
 • Egészségtan
 • Osztályfőnöki óra

● Nem tanórai jellegű foglalkozások

 • Témanap, témahét
 • Erdei iskola
 • Szakkör
 • Tábor
 • Napközi

● Nem iskolai jellegű foglalkozások

 • Helyi értékek védelme
 • Országos és nemzetközi akciók
 • Vetélkedők
 • Jeles napok

● Az iskolaépület külső-belső kialakítása

 • Az iskola épülete
 • Az iskola szépítés
 • Az iskola udvara
 • Iskolakert

● Az iskola mindennapi élete, működése

 • Energia
 • Hulladék
 • Büfé
 • Iskolatáska
 • Az iskolazöldítés buktatói