„Iskolazöldítés”

A környezetbarát iskola (tartalom és működés)
(Továbbképzési program)

Alapító: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Nyilvántartási szám: A/6734/2011
Engedélyszám: 100 004/156/2011

Óraszám: 40

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők

 • megismerjék a környezeti és fenntarthatóságra nevelés célját, tartalmát, módszereit, jogszabályi hátterét, nyelvezetét,
 • megismerkedjenek az iskolai környezeti nevelési programok kidolgozásának, fejlesztésének módjával, lépéseivel, az ökoiskolai kritériumok elérésének útjaival,
 • ismereteket és sajátélményt szerezzenek arról, hogy hogyan lehet egy iskola fenntarthatóságra nevelő tevékenységét fejleszteni,
 • gyakorlatot szerezzenek abban, hogy hogyan kell fejlesztő javaslatokat kezdeményezni és erre irányuló – tanulói aktivitáson alapuló – projekteket lebonyolítani,
 • ismereteket szerezzenek arról, hogy hogyan lehet egy iskola működését (épület, berendezés, energia, iskolába-járás, büfé stb.) környezeti nevelési szempontból áttekinteni és értékelni,
 • rutint szerezzenek a tantárgyakban és a komplex (tantárgyközi) tanulásszervezési formákban (témanapok, erdei iskola, projekt-pedagógia) rejlő környezeti nevelési, iskolazöldítési lehetőségek kiaknázásának megtervezését illetően.

Kiknek ajánljuk?

 • Tanító, tanár, kollégiumi nevelő, könyvtáros, szakoktató, gyakorlati oktató.
 • Igazgatók, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők.
 • Humán szakosoknak is!

Ellenőrzési mód: záródolgozat a következő témák egyikéből:

 • Saját munkámban használható pedagógiai projekt terve,
 • Saját munkámban használható módszertani gyűjtemény,
 • Tantárgyaim zöldítéséhez feladatgyűjtemény,
 • Saját iskolám környezeti arculatterve.

Az indítható csoport létszáma max.: 26 fő

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei

A) Részvétel az összóraszám minimum 90%-án.
B) Záródolgozat (8-10 oldal) benyújtása a képzés befejezését követő 30 napon belül az alábbi témák egyikéből:

 • Saját iskolai nevelői munkámban alkalmazható pedagógiai projekt terve.
 • Saját használatra készített környezeti nevelési módszer-gyűjtemény.
 • Tantárgyaim tartalmi és szemléleti zöldítését segítő feladatgyűjtemény.
 • Iskolám arculatának komplex terve.

Tematikai egységek

 • A továbbképzés indítása (ismerkedés, alapfogalmak
 • Iskolazöldítési felmérés és tervezés az adott iskolában
 • A környezeti nevelés jogszabályi háttere, az iskola kötöttségei és lehetőségei
 • Projekt-pedagógia (projekt-gondolkodás, iskolai projektek)
 • Komplex tanulásszervezési formák (témanap, témahét, erdei iskola)
 • Tantárgyak zöldítése (minden tantárgyra vonatkozóan)
 • Az adott iskola tárgyi környezetének zöldítése
 • Az iskolazöldítés fenntarthatósága
 • Az iskola zöld arculatterve
 • A továbbképzés zárása (a záródolgozatok elkészítésének megbeszélése, értékelés)

Módszer és szemléletmód

 • A képzés alapvetően műhelymunka. A saját tapasztalatok összegyűjtésére, azok gyakorlati feladatokon történő kipróbálására, a személyesen megélt helyzetek és közösen megoldott feladatok motiváló hatására alapoz.
 • A munka döntően kiscsoportokban folyik a résztvevők aktív közreműködésével.
 • A helyben végzett munka eredményeit – a kidolgozott tematikákat, tervezeteket – közvetlenül hasznosítható formában viszik magukkal haza a résztvevők.

Helyszín

A továbbképzés legalább 18 fő jelentkezése esetén az ország bármely pontján megtartható. Optimális esetben (legalább részben) bentlakásos. Tantestületek továbbképzésére is van lehetőség.

Költség

A továbbképzés részvételi díja – 2011-ben – 42 eFt/fő, amely magába foglalja:

 • a továbbképzésen használt segédanyagokat,
 • a tanúsítványt,
 • valamint egy könyvet, amely tartalmilag kapcsolódik a továbbképzéshez:
  Victor András (szerk.): Iskolánk zöldítése.

A szállás, étkezés és utazás költsége – ha van – a résztvevőket terheli.

***

Kérjük az érdeklődőket, hogy az egyesület alábbi elérhetőségein jelezzék részvételi szándékukat, s adják meg nevüket, @-címüket, postacímüket és telefonszámukat.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Iroda: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 530.
Tel/Fax: 321-4796
mkne@mkne.hu

További információ:
Victor András: victora@t-online.hu