Az ökológiai gazdálkodás esélyei

Ki kell használnunk annak lehetőségét, hogy Magyarország megszabadult az iparosított mezőgazdaság öngyilkos gépezetétől. A magyar mezőgazdaságba a nyugati tőke nem kíván beruházni, mert nem érdeke, hogy saját, túltermelési válságokkal küzdő, agyontámogatott mezőgazdaságának versenytársat támasszon. Így nem is marad más lehetőség, mint hogy a magyar mezőgazdaság a minél kisebb anyag-és energiaáramlással járó fejlődési pályára lépjen. Ez a váltás jelenleg súlyos feszültségek forrása, de a távolabbi jövőt tekintve igencsak indokolt. A fenntartható mezőgazdaság megteremtésével mintául szolgálhatunk a később ugyanerre az útra kényszerülő nyugati mezőgazdaságnak is, ami hosszabb távon óriási szellemi és anyagi tőkét jelenthet számunkra. Ez az út együtt jár azzal, hogy nyugati exportra csak valóban kiváló, egyedi termékek juthatnak.

(Végh László: Fenntartható fejlődés. Debrecen, 1999.)