Konferencia//Plenáris előadók A mai dátum: 2019.04.18.

A konferencián

  • szakmai kiválóságok plenáris előadásait hallgatjuk meg,
  • környezeti nevelők mondják el gondolataikat, eredményeiket a szekciókban és posztereken,
  • és műhelymunka keretében minden résztvevő közreműködik javaslataink megfogalmazásában.

Miért őket kértük fel plenáris előadónak?

Dönsz-Kovács Teodóra fejlesztéspolitikai csoportvezető

2003 óta dolgozik együtt azokkal a civil delegáltakkal, akiket még az EU-ba való belépésünk előtt delegáltak a környezetvédők az országos találkozókon az egyes operatív programok monitoring bizottságaiba. Az első évektől nagyon eredményes, később intézményesült Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport tagja. A civil szektor képviselőit horizontálisan is összefogó, véleményeket és ajánlásokat megosztó csapat jelenleg az Európai Únió következő pénzügyi tervezési ciklusára (2014-2020) dolgoz ki ajánlásokat, készíti elő a kormánnyal való egyeztetést e téren. Érdemes előre tekintenünk és járatosabbá válnunk a magyar oktatásügy ezideig legnagyobb keretfeltételeinek rendszerében.

Kép forrása: -
Báthory János szociológus

A NEKH volt elnöke. A roma kérdésnek jó pillanatban van helye a konferencián, mivel e téren kérdések és feladatok köztudottan nagy számban jelennek meg, akár országosan gondolkodva, akár az egyes pedagógus napi gyakorlatában. Az EU magyar elnökségét alig megelőzve született meg az európai roma stratégia, majd az elnökség végére a magyar változat is. Felkért előadónk - fiatal roma értelmiségiekkel dolgozva együtt - várhatóan mindkét szinten járatos ajánlásokat tehet e sok türelmet és kitartást kívánó területen.

Kép forrása: www.nemzetisegek.hu
Kajner Péter szociológus-közgazdász, humánökológus

A SZÖVET elnöke. Agrár-környezetgazdálkodás, környezetterhelési díjak, ökológiai adóztatás, fenntartható mezőgazdaság, tájrehabilitáció, ártéri tájgazdálkodás, fenntartható közösségi kezdeményezések - mindezekkel foglalkozott/ik. Régóta, elhivatottan, kormányzati szerveknél és civil szervezeteknél. Van mit tanulnunk tőle a fenntarthatósági kezdeményezésekről, lehetőségekről.


Kép forrása: www.mandula.pte.hu
Komlósi Piroska egyetemi docens

A Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Magyar Családtudományi Társaság egyik alapítója, aki nyelvtanári diplomája után a pszichológia felé fordult. Érdeklődési, kutatási területei: csoportdinamika, pár- és családterápia. A nemzetközi tudományos közéletben is igen aktív. Kíváncsian várjuk, mit mond család és társadalom, család és fenntarthatóság kapcsolatáról.

Kép forrása: www.parokia.hu
Magyar Anna családorvos

Belgyógyász, aki klinikai kezdés után körzeti-, majd családorvosként dolgozik, betegei általános megelégedésére, és a SOTE szervezésében oktat, konferenciákon, továbbképzéseken rendszeres előadó. Az MKNE nagy szponzora: türelemmel, családi háttérmunkával segítette az egyesületet megalakulása óta. Arról beszél majd, miért fontos a megelőzés a számunkra, önmagunk fenntarthatósága számára.

Kép forrása: -
Molnár Zsolt ökológus

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet Funkcionális Ökológiai Osztályának főmunkatársa. Biológus, fő kutatási területei: hagyományos ökológiai tudás, népi növényzetismeret; vegetációtérképezés; az alföldi növényzet történetének vizsgálata, Magyarország aktuális vegetációjának térképezése. Évek óta szervezi az ún. MÉTA-túrákat, ahol botanikusok, egyéb érdeklődők ismerkedhetnek egy-egy tájegység növényzetével. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kutatási eredmények elérjenek a "nagyközönséghez", beépüljenek a környezeti nevelés napi gyakorlatába.


Kép forrása: www.obki.hu
Szvetelszky Zsuzsanna kommunikációkutató

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktat kommunikációelméletet és tudásmenedzsmentet, szervezetek informális hálózatait is kutatja. Könyvei színes gondolati palettán helyezhetők el: A pletyka (2002), Mindenki harmadik (2004). A kapunyitási pániktól a nagymama-elméletig (2005), Noé márkája - variációk a tudatos vásárlásra (2008). Várjuk, hogy megismert gondolatait élőben is hallhassuk.

Kép forrása: mindentudas.hu
Vida Gábor akadémikus

Biológus. Évtizedekig az ELTE Genetika Tanszékének vezetője. Kiemelten érdekelte a genetikai sokféleség, s ebből következően a biodiverzitás, s még tovább az ökológia. (Az MTA vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének is volt igazgatója.) Ökológiai vizsgálataiból pedig szervesen következett környezetvédő szemlélete, elkötelezett Föld-védő gondolkodása. Meglátszik rajta, hogy eredeti végzettsége szerint tanár (biológia-kémia szakos). Mert - bár iskolában nem sokáig tanított - egész eddigi életében nevelt: tudásra, emberségre, mértéktartásra. A fenntartható lét kompetenciáinak fáradhatatlan tanítója. Egyesületünk tiszteletbeli tagja.

Kép forrása: hu.wikipedia.org
Zacher Gábor c. egyetemi docens

A Péterfy S. utcai Kórház Klinikai Toxikológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Hogy kerül egy toxikológus egy fenntarthatóságról szóló konferenciára? Beszélgess, figyelj, halld, értsd és légy hiteles! Röviden összefoglalva, ez lehet az esszenciája egyik drogprevencióról szóló előadásának. Azt gondoljuk, ez a megközelítés és ahogy, amiről beszél nekünk, sok más területen is hasznos lehet a fenntarthatósághoz vezető úton.


Kép forrása: mkt.kkf.hu