Konferencia//Műhelymunkák A mai dátum: 2019.04.18.

Szombaton délelőtt, ebéd előtt a konferencia résztvevői kisebb csoportokban beszélnek meg bizonyos közérdekű kérdéseket, és javaslatokat fogalmaznak a környezeti nevelők és a társadalom számára. A javaslatok megjelennek majd a konferenciáról szóló kiadványban.
5 különböző műhelymunka között választhatnak majd. A sorrend véletlenszerű.

 

cím, téma

vezető

1

Egész életen át tartó tanulás

A gyorsan változó körülmények között különösen fontos, hogy, felkészültségünket, tudásunkat, képességeinket folyamatosan fejlesszük, hogy képesek legyünk közösen megoldások találni az újabb és újabb kihívásokra. Ebben a folyamatban lényeges a generációk közötti párbeszéd, az egymástól való tanulás, a fiatalok felkészítése és bevonása a döntéshozatalba. A műhelyen a következő kérdésekről szeretnénk beszélgetni:

  • Milyen tudás, képességek fejlesztésére kell összpontosítanunk a jövőben, hogy fenntartható világot építsünk? Milyen tanulási feladati vannak a környezeti nevelőknek?
  • Hogyan lehet elősegíteni a tapasztaltabbak és a fiatalok párbeszédét, együttdolgozását a környezeti nevelés terén is?
  • Milyen szerepe van és lehet ebben a különböző intézményeknek, többek között az oktatóközpontoknak, bemutató helyeknek?

Czippán Katalin

2

Közösségi lét

Helyes-e azt feltételeznünk, hogy ha jók, tartalmasak az emberi kapcsolatok, akkor az ember - az egyén - szelídebben viszonyul a környezetéhez, harmonikusabb az élettere, együttműködőbb, stabilabb értékrenddel él? Van-e értéke a jó emberi kapcsolatoknak? Mit teszünk a jó kapcsolatokért? Hogyan hatunk egymásra, pl. a szomszédunkra, vagy a szomszédunk ránk? Mit nevezünk közösségnek? Mihez, kihez van közünk? Vannak-e közös dolgaink? Vannak-e még közösségek? Mi jellemzi, mi tartja össze azokat? Egy családot, egy baráti társaságot, egy munkahelyi közösséget, egy civil szervezetet? Miért fontos a közösség, a közösségi lét a környezeti nevelés szempontjából? Milyen példákat, mintákat látunk a jó közösségi (együtt)létre? Miért van ezeknek a megelőzésben szerepük? Miként, hogyan lehet egy közösségben fenntarthatóbb életet élnünk? Mit tehetünk a jólléti közösségekért? A cselekvő környezeti nevelés aktív állampolgárokkal valósítható meg. Tanulható-e ez, s miként? Van-e hatása egy-egy helyi kisközösségnek egy nagyobb közösségre, pl. településre? Milyen jó gyakorlatokat, mintákat tudunk bemutatni?

Saly Erika

3

Művészet és kreativitás

A világ holisztikus megismerésének folyamatában a művészet méltó párja a tudománynak. Miképpen segíthet a figyelemfelhívásban, a megelőzésben, és a problémamegoldásban? Az EGY-SÉG és az EGÉSZ-SÉG szellemében hogyan járul hozzá a lelki egyensúlyunk, a szervezetünk és a környezetünk egészségének megőrzéséhez, tágabb értelemben a Földanya egész-séges működéséhez? Hogyan tud együttműködni a tudomány és művészet - a racionális és érzelmi oldal a környezeti nevelés terén? A bal agyfélteke logikai fejtegetéseit hogyan segíthetik a jobb félteke intuíciói, és kreativitása? Mi lehet a szerepe a művészetnek a környezeti problémák megelőzésében?

Orgoványi Anikó

4

Mindennapi élet, egyéni cselekvés

Mi, "zöldek" a konferenciákon sokan vagyunk együtt, de a hétköznapokban sokszor nagyon is egyedül keressük a válaszokat a kihívásokra. Látjuk merre a tart a világ, érezzük, hogy ez így nem mehet tovább, sokszor hatalmas a belső feszültség, tettvágy. Szeretnénk minél kisebbre csökkenteni a lábnyomunkat és a környezetünkben is mindenkit erre buzdítani, de ők sokszor érdektelenek és bennünk tovább nő a feszültség, szomorúság. Osszuk meg tapasztalatainkat!

  • Ki, hogyan éli meg a saját környezetvédő létét?
  • Hogyan hatunk környezetünkre és saját testi, lelki és szellemi egészségünkre?
Merre visz az út a fenntartható lábnyomcsökkentéshez?

Bátyi Földesi Dóra és Kavecsánszky Alexandra

5

A környezeti nevelők rekreációja

Önmagunk szinten tartására, egészségünk, közérzetünk, egyensúlyunk helyreállítására illetve megőrzésére mindnyájunknak szüksége van. Milyen stresszek érik a környezeti nevelőket, milyen jellemző hatások ellen kell védekezniök, hogyan élnek jól? Hogyan tűzzünk ki célokat, hogy a megvalósításra ne menjen rá az egészségünk, ne menjenek rá az emberi kapcsolataink, ne égjünk ki? Kinek milyen megoldása van arra, hogyan lehet sikeres, hatékony, eközben laza, boldog? Miért fontos, hogy pont a környezeti nevelők foglalkozzanak evvel a témával?

Vásárhelyi Tamás