Konferencia//Kiadvány A mai dátum: 2019.04.18.

A konferencia plenáris előadásaiból és a műhelyfoglalkozások eredményeiből kiadványt készítünk.

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia létrehozása és működésbe hozása érdekében tett erőfeszítéseink szerves folytatásaként rendezett konferencia anyagának kiadása segít a rendezvény eredményeinek terjesztésében, célkitűzéseinek megvalósításában. Szándékunk a megelőzést mint kiemelt gondolatot explicit módon kezelni, a legszélesebb értelemben vett környezeti nevelői munka megkerülhetetlen részévé tenni.

Ennek interdiszciplináris, tudományos megalapozására szolgálnak a panel előadások, részletesebb és gyakorlati feltárására, példák szolgáltatására, kérdések feltevésére pedig a szekciókban folyó munka. Végül az interaktív szabad sávban, műhelymunka keretében dolgozzuk föl a módszertani ajánlásokat, keressük azokat a csatornákat, melyeken keresztül érvényt szerezhetünk a konferencián feltártaknak, megfogalmazzuk a további feladatokat.