A VÍZMOLEKULA HIHETETLEN UTAZÁSA

Schróth Ágnes feldolgozása

 

HÁTTÉR

A földi élet egyik alapvető vegyülete a víz. A Földet a rajta levő víz nagy tömege miatt Kék Bolygónak is nevezzük. A Föld felszínének 75%-át borítja víz. Ennek a víztömegnek kb. 97 %-a óceán és tenger, és csak alig 3 %-a édesvíz. Az édesvíz 80%-a is hó és jég formájában van jelen. A teljes édesvízkincs alig 1%-a használható fel emberi fogyasztásra. Az élettelen természeten kívül különböző mennyiségben ugyan, de az élőlények is tartalmaznak vizet.

A Földön a víz három halmazállapotban fordul elő.  A halmazállapot-változások energiaváltozással, a kötések átalakulásával járnak.

A víz az egyes előfordulási formák között többféle utat járhat be. Ezen utak során szennyeződéseket vihet az egyik helyről a másikra.

 

AJÁNLOTT KOROSZTÁLY ÉS CSOPORTNAGYSÁG

-        Tizenkettőtől tizennyolc éves korosztály

-        Egyénileg, vagy két fős csoportokban lehet játszani

-        A játék teljes időtartama 45 - 60 perc

 

KAPCSOLHATÓ SZAKTÁRGYI ANYAGOK

-        A víz

-        A vízszennyezés

-        Halmazállapot-változások

-        Környezetszennyezés

 

ELŐKÉSZÜLETEK

-        Írjuk fel egy lapra az egyes előfordulási helyeket! A tanulók rajzolhatnak illusztrációkat is az egyes állomásokhoz. A kockák sorszámát is írjuk fel a lap jobb alsó részére!

-        Készítsük el a dobókockát! Minden állomáshoz készíteni kell egy-egy dobókockát, ami majd mutatja, hova folytatódik onnan a "víz" útja.

         felhőzet kocka (1): egy-egy oldalán talaj, gleccser, tavak, és stop, két oldalán pedig óceán felirat van.

         növények kocka (2): két oldalán stop, négy oldalán pedig felhőzet felirat van.

         állatok kocka (3): egy oldalon stop, két oldalon talaj és három oldalon pedig felhőzet felirat van.

         folyók kocka (4): egy - egy oldalon tavak, talajvíz, óceán, állatok, felhőzet és stop felirat van.

         óceánok kocka (5): két oldalon felhőzet, négy oldalon stop felirat van.

         tavak kocka (6): két oldalon stop és egy-egy oldalon talajvíz, állatok, folyók, felhőzet felirat van.

         talajvíz kocka (7): egy oldalon folyók, két oldalon tavak és három oldalon stop felirat van.

         talaj kocka (8): egy-egy oldalon növények, folyók, talajvíz és felhők, két oldalon pedig stop felirat van.

         gleccserek kocka (9): egy-egy oldalon talajvíz, felhőzet és folyók, három oldalon pedig stop felirat van.

 

-        Szerkesszük meg a tanulói jegyzőkönyvet! (Lásd a játék leírásának végén.)

 

ANYAGOK

-        Színes ceruzák, toll

-        Dobókockának való doboz pl.: mini sportszeletes doboz

-        A/4-es lapok

 

A JÁTÉK MENETE

-        A diákokat sorolják fel azokat a helyeket, ahova a víz eljut a Földön és a légkörben. A válaszokat írjuk fel a táblára. A játékban szereplő helyek mindenképpen kerüljenek elő.

-        Állítsuk fel "állomást" a terem vagy az udvar különböző pontjain: felhőzet (1), növények (2), állatok (3), folyók (4), óceánok (5), tavak (6), talajvíz (7), talaj (8) és gleccserek (9).

-        A diákok válasszanak állomáshelyet. Mindenütt legalább egy tanuló legyen.

-        Ha több diák is van egy állomáshelyen, akkor egymás után dobnak. A játék azzal indul, hogy az állomásoknál álló első diák dob az adott kockával, majd a kockán felülre került helyre megy. Ott beáll a sor végére. Aki a stop feliratot dobja, az is a sor végére áll.

-        A diákoknak nyomon kell követniük saját útjukat. Erre szükséges egy jegyzőkönyv. (Lásd a játék leírásának végén.) Ezen a kiindulási állomást nullával jelöljük Ezt a rajzot tartalmazó négyzetbe írjuk. A további négyzetekbe azok a számok kerülnek, ahányadikra arra az állomáshelyre ment valaki. Ha stop jelet dob valaki, akkor ugyanazt a számot kell többször leírni. A jegyzőkönyvben újabb oszlopot akkor kell kezdeni, ha visszakerült valaki arra a helyre, ahol az adott oszlopot megkezdte. Ekkor zárult le egy kör.

-        A játék végét többféleképpen is meghatározhatjuk. Egyik módja, ha megadjuk az időtartamot. Ez a diákok létszámától függően 15-30 perc lehet. A másik lehetőség, hogy mindenki az összes oszlopot kitöltse a jegyzőkönyvében.

ÉRTÉKELÉS

-        A játék végén mindenki elkészíti a saját vízkörforgási ábráját. Ehhez egy A/4-es lap és színes ceruzák szükségesek. Kellő távolságra elhelyezve, tollal mindenki felírja a kilenc állomás nevét a papírra. Egy színt kiválasztva nyilakkal összekötik a haladás sorrendjében az állomásokat. Amikor egy pontra visszaérnek, másik színű ceruzával dolgoznak tovább a gyerekek. Így szépen láthatóak a különböző körforgási ciklusok.

-        Több tanuló mondja el a saját „körforgási" folyamatát.

-        A tanulók a feljegyzéseiket használva összegzést készítenek a víz útjáról és azokról a helyekről, ahol a víz előfordul. A leírásnak tartalmaznia kell azokat a körülményeket is, amelyek lehetővé tették a víz mozgását és azt is, hogy milyen halmazállapotban történt.

-        A vízkörforgási ábrák alapján szedjük össze, hogy

         melyik helyen, milyen halmazállapotban található a víz,

         milyen kötések vannak a vízmolekulák között,

         mi a halmazállapot-változási folyamatnak a neve és

         energiaváltozás szempontjából milyen folyamatról van szó.

 

 

 

 

TOVÁBBLÉPÉS

-        Beszéljünk arról, hogy a körforgás során hol és hogyan szennyeződik, vagy éppen tisztul a víz. Kiterjeszthetjük ebbe az irányba a játékot.

-        A szennyeződést jelképezhetjük kis ragasztóanyagból készült gombócokkal, amelyet pl. a talaj állomáson áthaladó diákokra ragasztunk. Egyes anyagok kiszűrődnek a vízből, amikor az elér egy tóhoz. Ezt úgy érzékeltethetjük, hogy a gyerekek megdörzsölik a karjukat, így lerázzák a ragasztószalag egy részét.

-        A felhőzet előtti állomáson, minden gombócot leszedhetnek magukról a tanulók, mivel a párolgáskor a szennyeződések visszamaradnak a párologtató felszínen.

 

Forrás:

The Incredible Journey,

Project Wet (1996),

Curriculum & Activity Guide, The Watercourse and Council for Environmental Education.

 

Schróth Á. (szerk.) (2004): Környezeti nevelés a középiskolában

Argumentum Kiadó, Budapest

 

http://www.crockerfarm.org/ac/rm02/WaterWatch/game.html