Aktuális/Országos Környezeti Nevelési Konferencia programterve A mai dátum: 2020.11.30.

NKNSA fejezetek munkacíme Szerző(k)
1. Környezeti nevelés, globális nevelés, fenntarthatóságra nevelés Tartalmi Bizottság tagjai, 5 fő
2. A környezeti nevelő Könczey Réka
3. Pedagógiai, pszichológiai háttér Varga Attila
4. Jogok és kötelességek Bándi Gyula, Sulyok Katalin
5. Anyagi kultúra, mesterséges környezet Urbán Csilla, Merza Péter, Pilinger Zsuzsanna
6. Család, háztartás, életmód S. Nagy Andre, Bátyi-Földesi Dóra
7. Egészségfejlesztés Szász Éva
8. Szabadidő, hobbi Juhász Ágnes
9. Hagyományok Molnár Zsolt, Németh Ibolya
10. Művészetek és művészi nevelés Pallag Andrea
11. Tudomány Vásárhelyi Tamás, Bakonyi Gábor
12. Vallás Béres Tamás
13. Gazdaság, termelés Friedrich Róbert
14. Kereskedelem Újszászi Györgyi
15. Munkahely Herner Katalin
16. Sport Dosek Ágoston, Petrovics Kálmán
17. Helyi társadalom Vásárhelyi Judit
18. Zöld civilség Móra Veronika
19. Települési környezet mint tanulótér Tóth Eszter, Pataky Gabriella
20. Információs társadalom Kövecsesné Gősi Viktória, Horváth Ildikó
21. Média és kommunikáció Sarkadi Péter
22. Határon átnyúló és nemzetközi együttműködés Czippán Katalin
23. Egészintézményes megközelítés az oktatási intézményekben Tóthné Timár Geng Csilla
24. Óvodások környezeti nevelése Jantnerné Oláh Ilona
25. Tanulásszervezés Saly Erika
26. Iskolai, tanórán kívüli környezeti nevelés Iván Zsuzsa
27. Iskolán kívüli környezeti nevelés és szabadég iskola Neumayer Éva, Sevcsik András
28. Szakképzés Szandi-Varga Péter
29. Értékelés, minőség, eredményesség Huszár Zsuzsanna
30. Különleges oktatási helyzetek, különös tehetségek fenntarthatóságra nevelése Gulyás Katalin
31. Andragógia, felnőttoktatás Babos Zsuzsanna
32. Felsőoktatás Malatinszky Ákos
33. Pedagógusképzés és továbbképzés Megyeriné Runyó Annamária, Victor András
34. Az oktatás épülete Dúll Andrea, Lippai Edit
35. A megújulás erőforrásai Farkas István, Neumayer Éva, Vásárhelyi Tamás