Aktuális/Jubileumi közgyűlés A mai dátum: 2020.05.27.

Jubileumi közgyűlés

Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére.

Időpontja: 2017. május 4. (csütörtök) 16:30

Helye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. (206./AD terem)

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra összehívom

– a 2016. évi CLXXIX tv. alapján min. 3 - max. 15 nappal későbbi időpontra –

2017. május 13. (szombat) 10:00-ra, ugyanarra a helyszínre, változatlan napirenddel. A második időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Napirend:

0. Az FB javaslata alapján egy korábbi mulasztás pótlása

1. A 2016. évi közhasznúsági melléklet ismertetése

2. A Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentése

3. A 2016. évi közhasznúsági melléklet elfogadása

4. A 2016. évi részletes tartalmi beszámoló

5. A 2016. évi elnökségi beszámoló

6. Felmentvényről döntés

7. A 2016. évi választmányi beszámoló

8. A Puli-díjak átadása

9. Személyi kérdések

10. Az egyesület jövője és lehetséges stratégiák (működtetés vagy megszüntetés)

11. A 2017. évi munka- és költségvetési terv megbeszélése és elfogadása

12. 2018. évi tagdíj meghatározása

13. Tiszteletbeli tagra javaslatok

14. Az Egyesület Alapszabálya módosításának megbeszélése, elfogadása. Tagjainkkal kötendő szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és közgyűlési határozatok.

Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozottfinomságokat köszönettel vesszük. A saját bögre használata javasolt most is!

A közgyűlésre utazók útiköltségét – az egyesület nevére és székhelyének címére kiállított számla ellenében, igény szerint – megtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze meg!

A közhasznúsági melléklet, a 2017. évi munka- és költségvetési terv, a 2016. évi részletes tartalmi beszámoló, valamint az alapszabály-módosítás munkaanyaga 2017. április 27-től kezdve megtekinthető lesz az egyesület honlapján, valamint az egyesület irodájában.

A (megismételt) közgyűlés napján, 15:00–17:00 között kötetlen együttlétre (jubileumi ünneplésre, beszélgetésre) várjuk a megjelenteket.

Kecskés Ferenc

elnök