Aktuális/Teremtésvédelmi nevelés A mai dátum: 2020.05.27.

Indoklás 1 (A külső körülmények)

A környezeti nevelés ügyepersze nagyrészt sajnos csak a környezet gyorsan romló állapota miattaz utóbbi időkben előtérbe került. Nagyléptékű dolgok történnek ezen a téren: pl. az ENSZ 193 tagországa tavaly elfogadta az előttünk lévő másfél évtizedre szóló Fenntartható Fejlesztési Célrendszert. És talán még ennél is nagyobb horderejű, hogy Ferenc pápa (aki Assisi Szent Ferencre utal a névválasztásával!) nemrégen megjelentette Laudato si’ (Áldott légy!) kezdetű enciklikáját, amely egyértelműen az „ökológiai megtérés” szükségességéről szól. Alaposan kidolgozott, a társadalmi, tudományos, gazdasági és politikai szempontokra is figyelmet fordító enciklikáról van szó. A mi szóhasználatunkkal élve: ez a pápai üzenet tiszta környezeti nevelés! Azt kell mondanom, hogy eddig talán még senkitől sem kaptunk akkora „hátszelet”, mint most Ferenc pápától.

Indoklás 2 (Személyes háttér)

A Magyarországi Református Egyház zsinatának meghívására évek óta tagja vagyok az Ökogyülekezeti Tanácsnak, amely azt a feladatot kapta, hogy segítse a református (és más) gyülekezeteket a „zöldülésben”. (Ld. www.okogyulekezet.hu!) Itteni tapasztalataim is megerősítenek abban, hogy gyönyörűen együtt tudnak dolgozni a Föld-védelemben azok, akik ökológiai törvények alapján (ésszel) dolgoznak a bioszféra védelmén, s akik a Földet Isten szerethető ajándékának tartva (szívvel) ténykednek ugyanazért.