Aktuális/Tavaszi közgyűlés A mai dátum: 2020.05.27.

Közgyűlés!

Szeretettel meghívom minden kedves tagtársunkat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület közgyűlésére.

Időpontja: 2015. április 25. (szombat) 10:00

Helye: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Napirend:

1. A 2014. évi közhasznúsági jelentés ismertetése

2. A Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentése

3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

4. A 2014. évi részletes tartalmi beszámoló elfogadása

5. A 2014. évi elnökségi beszámoló elfogadása

6. A 2014. évi választmányi beszámoló elfogadása

7. A Puli-díjak átadása

8. A 2015. évi munka- és költségvetési terv elfogadása

9. Egyebek

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor újra összehívom ugyanazon a napon és helyszínen 10:15-re. A napirend változatlan. A második időpontra összehívott közgyűlésAlapszabályunk értelmében – a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Szerény enni- és innivalót biztosítunk a megjelenteknek, de a „Terülj, terülj, asztalkám!”-ra szánt, otthonról hozott finomságok gazdagabbá tehetik a kínálatot.  A bögréjét senki se felejtse elhozni!

A közgyűlésre utazók útiköltségétaz egyesület nevére és címére kiállított számla ellenébenmegtérítjük. Kérjük, hogy a menetjegyét mindenki őrizze meg!

A közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok 2015. április 15-től kezdve megtekinthetők lesznek az egyesület honlapján (www.mkne.hu).

A közgyűlés napján, 14:00–17:00 között szakmai programra, majd kötetlen együttlétre (közös játszásra, beszélgetésre, dalolásra) várjuk a megjelenteket. A szakmai rész programját honlapunkon (www.mkne.hu) tesszük nyilvánossá.

Saly Erika

elnök