Bemutatkozunk/Felügyelő bizottság A mai dátum: 2017.10.20.

Felügyelő bizottság feladata:

A Felügyelő Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgyűlés választja 3 évre. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjai nem lehetnek az Elnökség és a Választmány tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Felügyelő Bizottság:

A felügyelő bizottság tagjai (2016- )


Könczey Réka

dr. Szentpétery Lászlóné

Iván Zsuzsanna