Bemutatkozunk/Felügyelő bizottság A mai dátum: 2019.05.27.

Felügyelő bizottság feladata:

A Felügyelő Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgyűlés választja 3 évre. A Felügyelő Bizottság 2 tagú, tagjai nem lehetnek az Elnökség és a Választmány tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Felügyelő Bizottság:

A felügyelő bizottság tagjai (2017- )


Iván Zsuzsanna

Gyalog Éva
1981 óta Bagon (Pest m.) élek és dolgozom. Végzettségeim: népművelő, könyvtáros és magyar szakos ált. iskolai tanár. A természet szeretetét családomból hoztam, és igyekeztem továbbadni nemcsak gyermekeimnek, hanem tanítványaimnak és tágabb környezetemnek is. Meghatározó élmény volt számomra az a kéthetes angliai képzés, mely további 2 évig közös projektmunkával folytatódott, és a környezeti és állampolgári nevelésről szólt (Environmental Education and Citizenship, Shrewsbury - Preston Montford, 1997.) Ezt követően iskolánkban (2016-tól Örökös Ökoiskola), más oktatási intézményekben, és a Galga menti Népfőiskolán is tartottam tréningeket környezeti nevelés témakörben. Az egyesületnek 20 éve vagyok tagja. Azóta több módszertani kiadvány írásában, szerkesztésében vettem részt. 2011 óta végzem a Módszerkosár szerkesztését, mely 2016-tól az MKNE blogjaként működik. https://mknemodszerkosar.wordpress.com/ Gyalog Éva