Bemutatkozunk/Elnökség A mai dátum: 2017.10.20.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség

Az Elnökséget a Közgyűlés - a Választmány javaslata alapján - 3 évre választja. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az Elnökség 3 főből áll.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

Az MKNE Elnökségének tagjai (2016- )


Kecskés Ferenc elnök
1959-ben születtem Budapesten. 1984-ben szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanár diplomát az ELTE-n. Az egyetem elvégzése után volt iskolámban, a Táncsics Mihály Gimnáziumban kezdtem tanítani, majd néhány évet a KÉE Növénytani tanszékén voltam tanársegéd. 1997-ben visszatértem a gimnáziumi oktatáshoz, ma a "Táncsics" jogutód intézményében a Budai Középiskolában tanítok. A tanítás mellett foglalkozom terepbiológiával, ezen belül botanikával. A botanika iránti érdeklődésem az egyetemi évekre vezethető vissza, ahol Dr. Seregélyes Tibor vezetésével ismerkedtem meg hazánk növényeivel, vegetációtípusaival, a természetvédelmi szempontú flóra- és vegetációkutatás módszereivel, valamint a természetfotózással. Terepbotanikai kutatásokban azóta is részt vettem, veszek {Balaton-felvidék Nemzeti Park létrehozása, Budapest védett területeinek (Naplás-tó, Palota-sziget, Tétényi-fennsík) kutatása, Intenzív Botanikai Adatgyűjtés (IBOA), Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisa (MÉTA), European Nativ Seed Conservation Network (ENSCONET), stb.} A tanári munka mellett lehetőségem volt távoli tájak élővilágának a megismerésére (Mongólia, Kuba, Kelet-Afrika, Peru, Grönland, stb.). Sáfrány József rendező-operatőr oldalán részese lehettem több hazai és külföldi táj élővilágát bemutató ismeretterjesztő film elkészítésének. Szócikk íróként és lektorként is részt vettem a "Magyar Nagylexikon" elkészítésében. Napjainkban lektorként dolgozok a MTA Nyelvtudományi intézet "A magyar nyelv szótára" munkáiban. Az elmúlt fél évszázad során szerzett ismereteimet, tapasztalataimat próbálom megosztani, tanórákon, órán kívüli foglalkozásokon és nemcsak iskolás korosztálynak szóló ismeretterjesztő tevékenységek során. Az egyesülettel a kapcsolatom annak megalakulásig vezethető vissza, bár tagságom és részvételem az egyesület életében több évi szunnyadás után igazán 2008-ban, a BEAGLE projekthez kapcsolódóan kezdődött el. Később dolgoztam az "Otthon az erdőben" projektben és a Hermann Ottó Vándor-tanösvény munkálataiban. Az elmúlt három évben választmányi tag voltam.

Huszár Zsuzsanna
1960-ban születtem Budapesten. 1981-től élek Pécsett. 25 éve dolgozom a tanárképzésben a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben. A környezeti nevelés ügyével Déri Andrea "elvarázsoltságán" keresztül kerültem kapcsolatba. 1991-ben részt vehettem a Déri Andrea, Geoff Cooper és munkatársaik által tervezett és vezetett Environmental Education an Active Approach nemzetközi műhelysorozat pécsi programján, és közreműködtem annak megszervezésében. Meghatározóvá vált számomra ez az izgalmasan új és élményszerű tanulási tapasztalat, és saját környezetpedagógiai munkám megkezdésének közvetlen előzményévé vált. A Liget folyóirat és az 1991. évi Ökológiai Kultúránk Konferencia is fontos szemléleti alapokat nyújtott ehhez. A pécsi tanárképzésben 1991-től indítottam környezetpedagógia kurzusokat választható speciális kollégiumként. Ezt megelőzően éveken át szerveztem pécsi és környékbeli pedagógusok számára környezeti nevelési tanár-továbbképzési programokat Di Blasio Antonio felkérésére az Egészséges Városokért Alapítvány támogatásával. Néhány éven át Lányi András invitálására a pécsi humánökológia képzésben is közreműködtem. Munkámhoz fontos volt, hogy a fenntarthatóság kérésében más szakterületek képviselőitől is tanulhassak. Az önképzésre a Hajnal Klára geográfus kolléga által szervezett pécsi humánökológiai műhely előadásai és beszélgetései teremtettek rendszeresen alkalmat. Szívesen emlékszem vissza a Victor András irányításával lezajlott Környezeti  nevelés  és tanárképzés PHARE projektre, amely nagyon sok módszertani újdonsággal szolgált számomra, és amelynek egyik műhelyében én is dolgozhattam. Örülök, hogy közreműködhettem a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia kidolgozásában.  Büszke vagyok rá, hogy "Környezeti nevelési módszerek a nappali tagozatos tanári alapképzésben a Pécsi Tudományegyetemen" című pályamunkámmal eredményesen  szerepeltem 2001-2002-ben a "Környezeti oktatási nevelési módszerek a felsőoktatásban" pályázaton. Arra azonban nem vagyok büszke, hogy a Módszerkosarunkba még nem küldtem anyagot. Igyekezni fogok ebbéli mulasztásomat pótolni. Jelenleg aktív tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottsága Pedagógiai Munkabizottságának, továbbá a Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága Környezetvédelmi, Oktatási és Nevelési Munkabizottságának, valamint a Tanárképzők Szövetsége Pedagógia Szakosztályának. Négy önállóvá vált, felnőtt gyermekem van, s vőm, menyem, unokáim. Nélkülük nem lenne egyensúlyban az életem. Gyalogos ember vagyok, elmélyülésre hajlamos. Fontosnak és izgalmasnak tartom a szakmai vitákat.

Mondok Zsuzsa
Biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként az ELTE TTK-n végeztem, majd 2 évig egy kéttannyelvű gimnáziumban tanítottam. Ezután CEU ösztöndíjjal környezetvédelmet tanultam Angliában, és hazajőve egy környezeti tanácsadó cégnél főként környezeti hatásvizsgálatok készítésével foglalkoztam. Az elmúlt 18 évben elsősorban a gyerekeimet neveltem. Mellette tanultam Európa tanulmányokat, terepi vezetést és szakfordítást, illetve részidőben fordítottam, részt vettem különböző környezetvédelmi tanulmányok készítésében és egy ideig a szentendrei Napórásház környezeti nevelési programjaiban. 2011-től egy évig az MKNE Real World Learning projektjében projektvezetőként, illetve azóta is az egyik munkacsoportban szakértőként veszek részt.