Bemutatkozunk/Elnökség A mai dátum: 2019.05.27.

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség

Az Elnökséget a Közgyűlés - a Választmány javaslata alapján - 3 évre választja. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, illetve ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az Elnökség 5 főből áll.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

Az MKNE Elnökségének tagjai (2017- )


Kecskés Ferenc elnök
1959-ben születtem Budapesten. 1984-ben szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanár diplomát az ELTE-n. Az egyetem elvégzése után volt iskolámban, a Táncsics Mihály Gimnáziumban kezdtem tanítani, majd néhány évet a KÉE Növénytani tanszékén voltam tanársegéd. 1997-ben visszatértem a gimnáziumi oktatáshoz, ma a "Táncsics" jogutód intézményében a Budai Középiskolában tanítok. A tanítás mellett foglalkozom terepbiológiával, ezen belül botanikával. A botanika iránti érdeklődésem az egyetemi évekre vezethető vissza, ahol Dr. Seregélyes Tibor vezetésével ismerkedtem meg hazánk növényeivel, vegetációtípusaival, a természetvédelmi szempontú flóra- és vegetációkutatás módszereivel, valamint a természetfotózással. Terepbotanikai kutatásokban azóta is részt vettem, veszek {Balaton-felvidék Nemzeti Park létrehozása, Budapest védett területeinek (Naplás-tó, Palota-sziget, Tétényi-fennsík) kutatása, Intenzív Botanikai Adatgyűjtés (IBOA), Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisa (MÉTA), European Nativ Seed Conservation Network (ENSCONET), stb.} A tanári munka mellett lehetőségem volt távoli tájak élővilágának a megismerésére (Mongólia, Kuba, Kelet-Afrika, Peru, Grönland, stb.). Sáfrány József rendező-operatőr oldalán részese lehettem több hazai és külföldi táj élővilágát bemutató ismeretterjesztő film elkészítésének. Szócikk íróként és lektorként is részt vettem a "Magyar Nagylexikon" elkészítésében. Napjainkban lektorként dolgozok a MTA Nyelvtudományi intézet "A magyar nyelv szótára" munkáiban. Az elmúlt fél évszázad során szerzett ismereteimet, tapasztalataimat próbálom megosztani, tanórákon, órán kívüli foglalkozásokon és nemcsak iskolás korosztálynak szóló ismeretterjesztő tevékenységek során. Az egyesülettel a kapcsolatom annak megalakulásig vezethető vissza, bár tagságom és részvételem az egyesület életében több évi szunnyadás után igazán 2008-ban, a BEAGLE projekthez kapcsolódóan kezdődött el. Később dolgoztam az "Otthon az erdőben" projektben és a Hermann Ottó Vándor-tanösvény munkálataiban. Az elmúlt három évben választmányi tag voltam.

Újszászi Györgyi
Miskolcon születtem 1960-ban, itt végeztem általános, közép- és felsőfokú tanulmányaimat. Öt éven át a kohászatban dolgoztam, mérnökként. A természet iránti szeretetemet tájfutás közben erősítettem, amire a koronát 1990-es finnországi, két hónapos tartózkodásom tette fel. Ekkor már Budapesten dolgoztam, irodavezetőként. 2000-től egy magyar-finn vállalkozásnál, amely környezetvédelmi projekteket menedzselt (hulladékkezelés, Agenda 21). Ez késztetett arra, hogy 2001-ben jelentkezzem szakmai továbbképzésre. A San Francisco-i Egyetem Master szakát végeztem környezeti rendszerek menedzsmentje címen. Diplomámat 2003-ban kaptam. A civil szektorral a képzés során ismerkedtem meg, így 2004-ben a vállalkozói szektorban feladva munkahelyemet, kezdtem el önkénteskedni a Védegylet Egyesületnél. 2005 tavasza óta a méltányos kereskedelem (fair trade) a "szakterületem". Képzéseken, oktatásokon, rendezvényeken, kiadványokban foglalkozom a témával. 2006-tól a HAND Szövetség Globális Nevelés munkacsoportjában is tevékenykedem. Rövid választmányi tagság után az elnökségben folytatom munkámat, Szilágyi Ákostól átvéve feladatokat.

Huszár Zsuzsanna
1960-ban születtem Budapesten. 1981-től élek Pécsett. 25 éve dolgozom a tanárképzésben a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben. A környezeti nevelés ügyével Déri Andrea "elvarázsoltságán" keresztül kerültem kapcsolatba. 1991-ben részt vehettem a Déri Andrea, Geoff Cooper és munkatársaik által tervezett és vezetett Environmental Education an Active Approach nemzetközi műhelysorozat pécsi programján, és közreműködtem annak megszervezésében. Meghatározóvá vált számomra ez az izgalmasan új és élményszerű tanulási tapasztalat, és saját környezetpedagógiai munkám megkezdésének közvetlen előzményévé vált. A Liget folyóirat és az 1991. évi Ökológiai Kultúránk Konferencia is fontos szemléleti alapokat nyújtott ehhez. A pécsi tanárképzésben 1991-től indítottam környezetpedagógia kurzusokat választható speciális kollégiumként. Ezt megelőzően éveken át szerveztem pécsi és környékbeli pedagógusok számára környezeti nevelési tanár-továbbképzési programokat Di Blasio Antonio felkérésére az Egészséges Városokért Alapítvány támogatásával. Néhány éven át Lányi András invitálására a pécsi humánökológia képzésben is közreműködtem. Munkámhoz fontos volt, hogy a fenntarthatóság kérésében más szakterületek képviselőitől is tanulhassak. Az önképzésre a Hajnal Klára geográfus kolléga által szervezett pécsi humánökológiai műhely előadásai és beszélgetései teremtettek rendszeresen alkalmat. Szívesen emlékszem vissza a Victor András irányításával lezajlott Környezeti  nevelés  és tanárképzés PHARE projektre, amely nagyon sok módszertani újdonsággal szolgált számomra, és amelynek egyik műhelyében én is dolgozhattam. Örülök, hogy közreműködhettem a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia kidolgozásában.  Büszke vagyok rá, hogy "Környezeti nevelési módszerek a nappali tagozatos tanári alapképzésben a Pécsi Tudományegyetemen" című pályamunkámmal eredményesen  szerepeltem 2001-2002-ben a "Környezeti oktatási nevelési módszerek a felsőoktatásban" pályázaton. Arra azonban nem vagyok büszke, hogy a Módszerkosarunkba még nem küldtem anyagot. Igyekezni fogok ebbéli mulasztásomat pótolni. Jelenleg aktív tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottsága Pedagógiai Munkabizottságának, továbbá a Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága Környezetvédelmi, Oktatási és Nevelési Munkabizottságának, valamint a Tanárképzők Szövetsége Pedagógia Szakosztályának. Négy önállóvá vált, felnőtt gyermekem van, s vőm, menyem, unokáim. Nélkülük nem lenne egyensúlyban az életem. Gyalogos ember vagyok, elmélyülésre hajlamos. Fontosnak és izgalmasnak tartom a szakmai vitákat.

Kun Lászlóné
Nyugdíjas óvodapedagógus vagyok, az MKNE egyik alapító tagja, ahol 15 éven át választmányi, 3 éven át elnökségi tag voltam. A környezeti nevelés elkötelezettjeként az érdeklődésen túl tudatosan fejlesztettem magam. Számtalan továbbképzésen vettem részt, majd környezeti nevelésből tettem szakvizsgát. Szeretem a felfedezésekre rácsodálkozó szemeket, a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszonyokra való ráhangoltatást. Szeretem az egyesületben a szakmai feladatokat, amikben rendszeresen és szívesen veszek részt. Remélem, az elnökségi munka két évében is hasznos lehetek az MKNE fennmaradása érdekében.

Gulya Nikoletta
Geográfusként végeztem az ELTE TTK környezetföldrajz szakirányán. Jelenleg földrajz-angol szakos tanárként dolgozom a Kelenvölgyi Általános Iskolában. Szeretem a munkámat, az általános iskolás korú gyermekek tanítása és nevelése nagy kihívás, de gyönyörű és egyben hálás feladat is. Osztályfőnökként és magánemberként is igyekszem környezettudatosan élni és nevelni, a gyerekeket közel vinni a természethez. Fontosnak tartom a környezeti nevelés társadalmi vonatkozásait is, az esélyegyenlőség, a tolerancia az egymás iránti elfogadás lelkes szószólója vagyok.