Csoportok/Vegytan csoport A mai dátum: 2020.11.30.


Vegytan Csoport (szakmai csoport)


A csoport vezetője: Benkőné Di Giovanni Rita
Mobil: 06/20-9120101
E-mail: digirita@t-online.hu
Levelezési cím: MKNE iroda


A Vegytan csoport a legfiatalabb szakmai csoportunk, 2003-ban alakult, taglétszáma 13 fő. Kéthavonta tartja összejöveteleit, ahol módszertani tapasztalatcserékre kerül sor, fontos környezetvédelmi témák megvitatása zajlik, felméréseket végeznek pl. a kémiai szertárakban keletkező veszélyes hulladékok sorsáról. A tanulmányi kirándulások célja: vegyipari üzemek laborok látogatása, ismerkedés környezetkímélő eljárásokkal, azok terjesztése.