Bemutatkozunk A mai dátum: 2017.03.28.

Az Egyesület célja, küldetése

Az Egyesület története

Helyi csoportok: Baranyai csoport, Hódmezővásárhelyi csoport, Debreceni csoport, Zalai csoport, Ifjúsági csoport- ZölDÖK,

Szakmai csoportok: Forrás csoport, Múzeumi csoport, Vegytan csoport,

Az Egyesület kiemelkedő tevékenységei

Az Egyesület HÍRLEVELE

Kör címmel negyedévenként jelenik meg. Ez juttatja el tagjainkhoz a híreket, felhívásokat, információkat az Egyesület életéről és a környezeti nevelés újdonságairól. A számok Módszerkosár című mellékletet is tartalmaznak.

Az Egyesület tagsága

Tagjaink nagyobbrészt pedagógusok (az óvodától a felsőoktatásig), de van közöttük grafikus, jogász, könyvtáros, szülő, orvos, szakács, színész és szerkesztő is. Korukat tekintve középiskolás kamasz és nyugdíjas korú akadémikus is. Kétharmaduk vidéken él.

Az Egyesület vezetői

Elnök: Kecskés Ferenc

Az elnökség tagjai: Halácsy Ágnes, Saly Erika, Kecskés Ferenc, Mondok Zsuzsa, Neumayer Éva,

A választmány tagjai: Victor András dr., Darvas Katalin, Csapó Józsefné Tábori Hajnalka dr., Schróth Ágnes dr., Tóthné Timár-Geng Csilla, Vásárhelyi Judit dr., Huszár Zsuzsanna, Hársas Oszkárné, Berényiné Parti Krisztina, Trescsik Angela, Hársas Oszkár, Reitli Cecília, Németh Ibolya dr., Bátyi Földesi Dóra, Holler Judit, Bárd Edit, Tegzes Mária,

A felügyelő bizottság tagjai: dr. Szentpétery Lászlóné, Könczey Réka, Iván Zsuzsanna,

Az egyesület munkatársai:
Sztridáné Kurucz Krisztina (Adminisztrátor),

Az Egyesület rendszeres programjai

Az Egyesület tiszteletbeli tagjai:

David Attenborough, Meskó Attila, Joseph Cornell, Országh Mihály, György Lajos,
R. Várkonyi Ágnes, Káldy József, Schmidt Egon, Kontra György, Sólyom László
Legány András, Vida Gábor, Jane Goodall, László Ervin, Havas Péter